Plaveme i o prázdinách v našich centrech.

26.07.2016

V našich centrech Baby club Kenny Třinec, Nový Jičín, Praha Modřany, Praha Benice probíhají lekce plavání i o prázdninách. Můžete navštívit centrum a podívat se na ukázkovou lekci. Stačí si zavolat.

Kontakty:

Centrum Třinec: vedoucí centra Motyková Monika, mobil: +420 736 520 415, trinec@kenny.cz

Centrum Nový Jičín: vedoucí centra Tkadlecová Martina, mobil +420 520 422, novyjicin@kenny.cz

Centrum Praha Modřany: vedoucí centra Růžičková Alena, mobil: 420 520 403, modrany@kenny.cz

Centrum Praha Benice: vedoucí centra Žáková Lenka, mobil: + 420 520 420, benice@kenny.cz

Centrum Kroměříž: vedooucí centra: Složilová Hana, mobil: +420 520 421, kromeriz@kenny.cz

Centrum Frýdek-Místek: vedoucí centra: Kouláková Lenka, mobil: +420 520 414, fm@kenny.cz

Miniškoličky jsou v provozu i o letních prázdninách v Kroměříži, v Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Čas strávený v kolektivu vrstevníků pod dohledem našich zkušených a neustále odborně proškolovaných instruktorek a v příjemném prostředí našich center pomáhá dětem zvládnout odloučení od maminky, naučí dítě komunikovat s vrstevníky, spolupracovat v kolektivu (prosadit se, říci si o své potřeby, ...).
Cílem je naučit dítě postupně samostatnosti v sebeobslužných činnostech (oblékání, stolování, vyprazdňování, …) a připravit jej tak postupně a nenásilně na vstup do mateřské školy.

Srdečně Vás a děti zveme do našich center.

Krásné a pohodé prázdniny přejeme.

Baby club Kenny


Centra:https://evakiedronova.cz/center/