Přednáška Evy Kiedroňové - CAPARD 2016

26.05.2016

V úterý 17. května Eva Kiedroňová vystoupila na konferenci CAPARD 2016 (česká asociace pohybových aktivit rodičů s dětmi)
Přednášela na téma: Jak nejlépe rozvíjet potenciál dítěte ihned od narození.