Individuální

Předchozí Supervize instruktorů Další

Organizátor

Organizátor:

Institut vzdělávání Evy Kiedroňové

Sosnová 411, 739 61 Třinec

Česká republika

IČO: 1417339

DIČ: CZ 1417339

 

Kontaktní údaje:

Tel: +420 736 520 431

E-mail: info@institutek.cz

Význam programu

Zdokonalování zájemce ve vedení lekce, v komunikačních schopnostech i dovednostech v oboru Instruktor „Něžné náruče rodičů, „Psychomotorického vývoje dítěte, „Rozvíjej se, děťátko …“, „Plavání kojenců, batolat a předškoláků“ nebo  „Programu a cvičení rodičů s dětmi“ prostřednictvím komunikace s certifikovanými supervizory metodikou Evy Kiedroňové, a to přímo v centru zájemce o supervizi.

Cíl programu

Doporučení účinného způsobu organizace lekce, komunikace s rodiči, náplně programu i praktické výuky potřebných dovedností. Cílem je důvěra a dobrá spolupráce rodičů i kvalitní vývoj dítěte prostřednictvím vybraného programu, jako je „Něžná náruč rodičů, „poradna o psychomotorickém vývoji dítěte, kurz „Rozvíjej se, děťátko …“, „Plavání kojenců, batolat a předškoláků“ nebo „Programu a cvičení rodičů s dětmi“

Zdokonalování jednoduché a účinné stimulace kojence směřující k jeho správnému vývoji prostřednictvím některého z uvedených programů.

Ukázka a nácvik novinek v metodě Evy Kiedroňové.

Doplnění potřebných informací.

Komu je program určen

Supervize je určena pro Instruktora „Něžné náruče rodičů, „Psychomotorického vývoje dítěte, „Rozvíjej se, děťátko …“, „Plavání kojenců, batolat a předškoláků“ nebo „Programu a cvičení rodičů s dětmi“.

Vstupní požadavky

 • Vlastní zájem Instruktorů o osobní rozvoj ve vybraném oboru
 • Všichni zájemci o supervizi musí mít zdárně ukončený rekvalifikační kurz ve vybraném oboru.
 • Čas a pozornost zájemců po celou dobu a ve všech částech supervize.

Obsah programu

 • Sledování Instruktora v akci a současně natáčení jeho práce na videokameru
 • Po lekci - rozbor způsobu organizace lekce, komunikace s rodiči, náplně programu, posloupnosti výuky, nácviku techniky i způsobu odůvodnění významu jednotlivých prvků, schopnosti instruktora vidět chyby a opravovat je, atd.
 • Předání návrhů a námětů ke zdokonalení vlastní práce Instruktora ve zvoleném oboru a v prostředí jejich přímého působení a s jim svěřenými skupinkami.
 • Ukázka a nácvik správných technik nebo nových činností metodou Evy Kiedroňové.
 • Doplnění potřebných informací.

Počet hodin a rozdělení

 • supervize a následný rozbor, konzultace a výuka probíhá dle zjištěné potřeby a dohody se zájemcem
 • obvykle 5 - 6 x 1 pracovní den po dobu 8 pracovních hod. (9,00 - 17,00 hod.), a to co 2 - 4 týdny v místě působení zájemců o supervizi přímo při práci Instruktorů s vlastními skupinkami
  • 9,00 - 10,00 seznámení supervizora s prostředím, pomůckami, skupinkami, cíli, představami zájemce
  • 10,00 - 12,00 hod. sledování a natáčení práce instruktora, max. 4 skupinky (doporučujeme v různém věku dětí a s jiným cílem)
  • 12,30 - 17,30 hod. společný rozbor lekcí, konzultace, náměty na zkvalitnění práce, nácvik potřebných dovedností, zadání úkolů do příště

Získaný doklad po zdárném ukončení

Absolventi ukončené supervize v souladu se zásadami metodiky Evy Kiedroňové získají CERTIFIKÁT

Tento certifikát opravňuje absolventa využívat získané informace pro vlastní potřebu a při odborné práci s dětmi ve stávajícím oboru jménem Certifikovaného Instruktora metodou Evy Kiedroňové po dobu jednoho roku od data ukončení supervize.

Takto Certifikovaný Instruktor bude doporučován na stránkách www.evakiedronova.cz. Podmínkou je však účast na workshopu ve stejném oboru, alespoň 1x za rok a dodržování podmínek i etického kodexu pro takto Certifikované Instruktory.

Tento Certifikát však absolventa stále neopravňuje k dalšímu vzdělávání odborníků ani k prezentaci této metody v médiích, bez pověření či předem získaného písemného souhlasu autorky metodiky, Evy Kiedroňové.

Místo konání

Přímo v centru zájemce o supervizi.

Termíny konání, cena a slevy

Termín dle písemné dohody zájemce se supervizorem.

Cena:

 • Cestovné a čas strávený cestováním supervizorů z místa bydliště do centra zájemců a zpět - 10,- Kč/km
 • 1. den supervize trvá 8-9 hod./den za 20 000,- Kč
 • 2. a každý další den supervize trvá 8 hod./den za 15 000,- Kč

 

Jak postupovat v případě zájmu

Jak postupovat v případě zájmu o zařazení:

1) Volat  tel. 736 520 431 a informovat se ohledně správného výběru programu a volného místa.

2) Po dohodě o zařazení vyplnit online přihlašovací formulář, který je níže.

3) Zaslat e-mailem (info@institutek.cz) nebo poštou (Institut vzdělávání Evy Kiedroňové, spolek; Sosnová 411, 739 61 Třinec)

 • Nahrávku některé lekce ve zvoleném oboru pro supervizi, a to alespoň 14 dnů před termínem konání supervize
 • Seznam konkrétních námětů pro diskusi v rámci Supervize na téma organizace kurzu, komunikace s rodiči a náplň programu.

3) Do tří dnů zaslat zálohu 10000,- Kč na účet Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové. Přihláška bude platná až po uhrazení platby na níže uvedený účet!!!

Údaje o bankovním účtu:

název bankovního ústavu: Česká spořitelna

Pro platbu z ČR v Kč:

 • číslo účtu:  3210410319/0800

Pro platbu ze zahraničí v Eurech:

 • měna účtu: CZK
 • IBAN: CZ 47 0800 0000 0032 1041 0319
 • BIC: GIBACZPX

Variabilní symbol:           ________________________

Do poznámky uveďte své jméno a příjmení.

Možnost ubytování

Není potřeba

Co vzít s sebou na

Na supervizi  s sebou přineste:

 • poznámkový blok
 • psací potřeby
 • index Institutu vzdělávání EK, pokud ho máte
 • peníze na případný doplatek

Další informace

Časový harmonogram a bližší informace budou zaslány v týdnu před zahájením e-mailem.

Další informace:

 tel.č. 736 520 431, info@institutek.cz

Storno podmínky

Souhlas se storno podmínkami vyjadřujete vyplněním závazné přihlášky a zaplacením.

 • V případě odhlášení z kurzu 14 a více dní před zahájením kurzu bude odečteno 1 000,- Kč jako manipulační poplatek a zbývající částka bude vrácena.
 • V případě odhlášení méně než 14 dní před zahájením kurzu je částka nevratná.