Novinka:  Velká e-shop soutěž o kočárek v hodnotě 20 000 Kč ! VÍCE ZDE !

On-line Kurz:

Rozvíjím
se hrou

Má vaše miminko slabé bříško nebo ručičky? Nebo se dokonce rozvíjí asymetricky?
Díky těmto hrám se může celá situace rychle změnit k lepšímu. Představujeme vám cvičení, které bude bavit vás I vase dítě.

WEBINÁŘ:
NEŽ SE NARODÍ

Čekáte dítě?
Pomůžeme vám to zvládnout.
To nejdůležitější pro nastávající rodiče a rodiče s čerstvě narozeným miminkem.

WEBINÁŘ:
NEŽ SE NARODÍ

Čekáte dítě?
Pomůžeme vám to zvládnout.
To nejdůležitější pro nastávající rodiče a rodiče s čerstvě narozeným miminkem.

“Nejlepší způsob jak dítěti pomoct v jeho správním vývoji, je hrou a zábavným cvičením pomoci písniček a básniček. Dítě tak posiluje všechyn důležité svaly, hrubou I jemnou motoriku a přitom se baví a užívá si čas s vámi.” Eva K.

O co jde?

Série Rozvíjej se hrou přináší rodičům náměty ke zpestření společných chvil s jejich dítětem při různých příležitostech. Tyto krátké videoukázky obsahují hry a cvičení, které nabízejí dítěti nové podněty, stimulují jeho psychomotorický vývoj a prohlubují citovou vazbu a vzájemné porozumění mezi rodičem a miminkem.

Každé video je rozdělené na tři části. V první části se dozvíte, kdy je vhodné hru zařadit, jaké podmínky a pomůcky budete potřebovat a jaký má hra pro dítě význam. Ve druhém úseku uvidíte, jak vypadá hra v reálném tempu a správném provedení. Ve třetí části rozebereme hru metodicky krok po kroku, aby vám neunikly důležité pointy, na kterých závisí úspěch celé hry. 

Technické parametry
kompletního balíčku (10 her)

Délka dílů: 92 minut
Komu je určen: Nastávajícím rodičům a rodičům s malými miminky.
Dostupnost videa: 365 dní (Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)

Cena: 490 Kč

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ Z BALÍČKU NÍŽE

1. Díl: Něžná náruč rodičů

Manipulace s dítětem v náruči patří mezi nejčastější úkony rodičů s dětmi při celodenní péči o ně, proto má na dítě tak velký vliv. To je také důvod, proč je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost. Mezi manipulaci patří: zvedání dítěte z podložky, přenášení, chování v náruči při pláči, poloha při kojení i odříhnutí, odpočinkové a sociální polohy, způsob pokládání dítěte na podložku, k odpočinku i ke spánku. Způsobem manipulace dítěte v náruči ovlivňujeme nejenom jeho spokojenost, ale také pozornost, jemnou motoriku, řeč, rozumový i pohybový vývoj.
Dostupnost je 365 dní, cena 990 Kč.
(Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)

2. Díl: Vývoj dítěte do jednoho roku (RSD 1. díl)

Snad každého rodiče zajímá, jak by se mělo jeho miminko správně rozvíjet a co by jako rodiče mohli udělat při každodenní péči, aby se mělo šanci takto rozvíjet. Tento 1. díl, je rozdělen na 12 lekcí. Každý díl je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte od narození do 1 roku, a to vždy v jedné oblasti (rozumový a sociální rozvoj, vývoj dítěte v poloze na zádech, boku, bříšku do vzpřímení atd.). Rodiče zde najdou informace nejenom o ideálním rozvoji dítěte měsíc po měsíci v dané dovednosti, ale také o řešení problémů či odchylek od správného vývoje, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o dítě.  Dostupnost je 365 dní, cena 990 Kč. (Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)

3. Díl: Projevy a stimulace novorozenců (RSD 2. díl)

Pro každého novorozence jsou nejdůležitější první minuty, hodiny, dny a týdny, ve kterých mu potřebujeme nabídnout ty nejlepší podmínky nejenom k uvolnění stresu, napětí, záklonů hlavičky i tělíčka, ale také k pochopení základní polohy na zádech i celého systému souvisejícího s jeho péčí. Pokud tyto podmínky nedostane, pak je stále ve stresu, bolí ho bříško, pláče, špatně jí, spí a nevyvíjí se správně. Tento díl je zaměřen na projevy a potřeby zdravého novorozence i na stimulaci jeho kvalitního psychomotorického vývoje v jednotlivých oblastech. Dostupnost je 365 dní, cena 750 Kč. (Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)

4. Díl: Dovednosti a stimulace dítěte do 3. m. věku (RSD 3. díl)

Období mezi 1. a 3. měsícem věku je velmi důležité nejenom na osvojení stabilní a rovné polohy na zádech i bříšku v ose hlavičky s tělíčkem, ale také na přijetí pravidel a získání režimových návyků. Pokud to rodiče s dětmi nezvládnou v tomto období, pak je čeká zbytečné trápení. Třetí díl je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 3. měsíce věku a je rozdělen na 6 lekcí. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici nejdříve informace o ideálním vývoji dítěte v tomto období podle jednotlivých oblastí, včetně nácviku polohy na bříšku. Poté si nastíníme možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o ně. Dostupnost 365 dní. Cena 750 Kč (Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)

5. Díl: Dovednosti a stimulace dítěte do 6. m. věku (RSD 4.Díl)

Mezi 3. a 6. měsícem věku musí dítě zvládnout důležité dovednosti (souhry končetin, obraty na bok, boční, křížové a 2. vzpřímení), které jsou základem k propojení všech důležitých posturálních svalů, jež budou po celý život zodpovídat za správné vzpřímení. V 9 Lekcích jsou k dispozici informace nejenom o ideálním vývoji dítěte do 6. měsíce věku, ale také o možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se rodiče setkávají při každodenní péči nejčastěji.
Dostupnost je 365 dní, cena 990 Kč. (Každým dalším zakoupeným online kurzem se přístup ke všem již vlastněným videím prodlouží o další rok.)