Eva Kiedroňová

Eva Kiedroňová jest uznaną autorką unikatowych metod pielęgnacji dzieci i stymulacji niemowląt w zgodzie z ich rozwojem psychoruchowym.

Więcej informacji
Institutek

Kształcenie fachowców

Kształcenie fachowców poświęcone jest tematom macierzyństwa, opieki nad dzieckiem, ćwiczeniu i pływaniu rodziców z dziećmi zgodnie z ich potrzebami i rozwojem psychoruchowym.

Przebiega formą kursów rekwalifikacyjnych, wykładów, warsztatów oraz superwizji.

Więcej informacji
Kenny

Programy empiryczne

Programy empiryczne są przeznaczone dla przyszłych rodziców oraz rodziców z dziećmi od urodzenia do sześciu lat.

Są to programy wspierające macierzyństwo, opiekę nad dziećmi, ćwiczenie i pływanie, które to kształtują naturalne umiejętności rodziców i uczą dzieci od najmłodszych lat prowadzenia zdrowego trybu życia.

Więcej informacji

Internetowe kursy wideo

Internetowe kursy wideo są przeznaczone dla przyszłych rodziców i rodziców dzieci do 1. roku. Pełnią rolę edukacyjną dla rodziców w zakresie naturalnego wychowywania dziecka podczas codziennej opieki i czynnościami związanymi z jego zdrowym rozwojem.

Zaletą internetowych kursów video jest nie tylko praktyczne przedstawienie niezbędnych umiejętności, ale także możliwość ich śledzenia i praktykowanie w wolnym czasie, w spokoju własnego domu.

Obejrzeć kurs

Sklep internetowy

W sklepie internetowym można zakupić akcesoria i pomoce potrzebne nie tylko do macierzyństwa, opieki nad dziećmi i wspierania ich rozwoju psychoruchowego, ale również do ulubionych czynności ruchowych dla rodziców z dziećmi od urodzenia, takich jak ćwiczenie i pływanie z noworodkami, niemowlętami oraz małymi dziećmi.

Wejdź do sklepu internetowego