Profil

Eva Kiedroňová

Eva Kiedroňová jest uznaną na całym świecie autorką metody opieki i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, zgodnej z ich rozwojem psychoruchowym. Metoda ta, przeznaczona przede wszystkim dla przyszłych i świeżo upieczonych rodziców, jest również wykorzystywana przez specjalistów zajmujących się prawidłowym rozwojem dziecka.

Swoje trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe zawarła w książkach "Czułe ramiona rodziców”, „Rozwijaj się, dzieciątko..." i „Jak się rodzą wodne dzieci". Zrealizowała pakiet edukacyjnych kursów internetowych zatytułowanych "Szczęśliwe dziecko". Była stałym gościem programu Czeskiej Telewizji "Sama w domu".

Jest promotorką edukacji rodzicielskiej. Kształci rodziców i specjalistów w wielu krajach, prowadząc spotkania, warsztaty, wykłady, kursy online, wydając publikacje.

Wizja EK

Na całym świecie powtarza się w zasadzie wciąż podobna sytuacja. Młodzi ludzie poznają się, zakochują i po pewnym czasie spodziewają się dziecka. W większości nie mają pojęcia, jak wielką zmianę przyniesie pojawienie się potomka. To, czy te zmiany, opieka nad dzieckiem i w rezultacie jej efekty, będą przyjemnym doświadczeniem czy wręcz przeciwnie, nieprzyjemnym obciążeniem całej rodziny i społeczeństwa, zależy od przygotowania rodziców, którzy jako jedyni mają na dziecko wpływ przez 24 godziny na dobę.

Wiele osób wierzy, że dzieci powinno wychowywać się przede wszystkim sercem. Wrażliwe i intuicyjne podejście jest oczywiście konieczne, ale bez niezbędnej edukacji, szkoleń, praktyki i przestrzegania podstawowych zasad, opieka nad dziećmi niesie ryzyko, podobnie jak prowadzenie samochodu z uczuciem, ale bez znajomości przepisów ruchu drogowego.

Niewielka różnica w podejściu bardzo często powoduje ogromną różnicę w rezultatach. Wrażliwy, ale niewłaściwy sposób opieki nad dzieckiem może być przyczyną jego złego samopoczucia i płaczliwości, bóli brzucha i niespokojnego snu. Wynikiem może być też niewłaściwa postawa, zaburzenie czynności narządów wewnętrznych, roztargnienie, rozproszenie uwagi i wiele problemów zdrowotnych dziecka przez całe życie. I odwrotnie - właściwa pielęgnacja może mieć wpływ nie tylko na dobre zdrowie i samopoczucie dziecka, ale także dobre funkcjonowanie całej rodziny.

Uderzające jest to, że podczas gdy na na niemal wszystko istnieją renomowane szkoły, na przygotowanie rodziców do opieki i wychowywania dzieci szkół brakuje. Edukacja ta jest ogólnie niedoceniana, a przecież mamy do czynienia z misją, która decyduje o najważniejszym, o zdrowiu, jakości rozwoju, ogólnym samopoczuciu naszych dzieci i kontynuacji naszego rodu!

Mawia się, że kto jest przygotowany, ten nie jest zaskoczony. W związku z tym, uwagę i pomoc w przygotowaniach do opieki nad dzieckiem powinni otrzymać oboje partnerzy i to jeszcze przed narodzinami ich pierwszego dziecka, w momencie gdy buduje się ich wyobrażenie na temat edukacji, opieki i postępowania z upragnionym dzieckiem. Już pedagog J.A. Komeński mówił: "Bo jakie początki, takie będzie wszystko”.

Pierwszym krajem, w którym rodzice mogą się systematycznie kształcić w wychowywaniu i opiece nad dzieckiem są Czechy.

Metodyka

Metoda Evy Kiedroňovej skupia się na prawidłowej pielęgnacji i opiece nad niemowlęciem i małym dzieckiem, zgodnej z jego dojrzałością psychoruchową i dostosowanej do jego potrzeb. Jest przeznaczona przede wszystkim dla przyszłych rodziców, a w szczególności tych którzy zostają nimi po raz pierwszy. Jej zalecenia można wykorzystywać zarówno w ramach całodniowej opieki nad dzieckiem, jak i podczas dodatkowej aktywności ruchowej, takiej jak ćwiczenia i pływanie. Metoda wykorzystywana jest także przez specjalistów, zajmujących się opieką i rozwojem najmłodszych dzieci oraz działaniami na rzecz rozwoju i wypoczynku dla rodziców i dzieci do 1 roku życia.

Metoda Evy Kiedroňovej to fachowy instruktaż zawierający dokładny opis sposobów trzymania dziecka podczas codziennych czynności pielęgnacyjnych (podnoszenie, noszenie, ubieranie, zmiany pozycji, karmienie, kąpiel) oraz ćwiczeń i pływania z dzieckiem, w poszczególnych miesiącach życia. Uwzględnia ona przejawy i poziom dojrzałości psychoruchowej dziecka, tak by wspierać jego wszechstronny i zdrowy rozwój.

W celu łatwiejszego odbioru przedstawianych treści Eva Kiedroňová stworzyła własne nazewnictwo do opisu poszczególnych chwytów. Przy każdym ze sposobów opisuje znaczenie właściwego, poprawnego wykonania i wskazuje na najczęstsze błędy i ich konsekwencje. Wszystkie te cenne informacje w celu wychowania zdrowych dzieci przekazuje rodzicom w obszarach: edukacji, macierzyństwa, opieki nad dzieckiem, ćwiczeń i pływania.

 

Współpraca Przystań dzieciństwa

2016
2015
2014
 • Organizacja popularnych imprez dla rodziców i dzieci - Trzech Króli, karnawał w Novým Jičíne, Podróż do lasu, karnawał i Mikołaj w Trzyńcu, karnawał i Olimpiada w Frydku-Mistku. Organizowanie spotkań z psychologiem dziecięcym mgr Barbarą Kiedroń w Trzyńcu, Frydku-Mistku i Pradze.
 • Wykład na temat pierwszej pomocy dla dzieci w Trzyńcu i Frydku-Mistku.
 • Organizacja Dni Otwartych.
 • Regularne, intensywne kursy: „Czułe ramiona rodziców” w Pradze, Kroměřížu, Trzyńcu, Frydku-Mistku i Novým Jičíne.
 • Eva Kiedroňová stałym gościem w Telewizji Czeskiej, programu: ”Sama w domu”.
 • Eva Kiedroňová gościem w „Supermama show” w Barrandovie.
 • Dwa krajowe seminaria instruktorów Baby club Kenny - w marcu i w sierpniu - w Oldrzychowicach k.Trzyńca.
 • Miejskie obozy dla dzieci we wszystkich ośrodkach.
 • Wykład Evy Kiedroňovej i pomoc Baby clubu Kenny w organizacji pikniku rodzinnego w Trzyńcu.
 • Udany występ zawodników z Baby clubu Kenny w wyścigach w Frydku-Mistku.
 • Baby club Kenny wraz z CAIPA (Czeskie Stowarzyszenie Instruktorów Rozwoju Psychomotorycznego Niemowląt i Małych Dzieci) - głównymi organizatorami pierwszej w historii Międzynarodowej Konferencji Pływania Niemowląt, Małych dzieci i Przedszkolaków w Czechach.
 • Uruchomienie kursu online „Czułe ramiona rodziców”.
 • Nowa marka i nowa strona internetowa Evy Kiedroňovej.
 • Eva Kiedroňová wykłada na 10 sympozjach dla pediatrów w całych Czechach. 
2013
 • Pomyślna organizacja Dni Otwartych w Pradze, Trzyńcu i Frydku-Mistku.
 • Organizowanie spotkań z psychologiem dziecięcym mgr Barbarą Kiedroń.
 • Kontynuacja organizacji kursów doskonalenia zawodowego i edukacji.
 • Eva Kiedroňová regularnym gościem Czeskiej Telewizji w programie „Sama w domu”.
 • Nasi pływacy z Frydka-Mistka wygrywają medale w Grand Prix o Puchar Burmistrza.
 • Organizacja podmiejskich „Wakacji z wodnikami” w Czeladnej.
 • Ogólnoczeskie seminarium instruktorów Baby clubu Kenny w centrum Praga Modřany.
 • Pomyślny udział Evy Kiedroňovej na międzynarodowej konferencji pływania niemowląt i małych dzieci w Linz, Austria.
 • Kontynuacja lubianych kursów „Czułe ramiona rodziców” również za granicą - Frankfurt.
2012
 • Eva Kiedroňová regularnym gościem Czeskiej Telewizji w programie „Sama w domu”.
 • Zainteresowanie poradnictwem internetowym z Evą Kiedroňovą rośnie.
 • Inicjacja sauny dla dzieci w Novým Jičíne.
 • Otwarcie grupy facebookowej dla entuzjastów Baby clubu Kenny.
 • Rozpoczęcie grupy wodnych tancerek w Pradze-Modřany.
 • Pierwszy kurs efektywnego rodzicielstwa w Pradze-Modřany.
 • Opracowanie nowego kursu „Rozwijaj się, dzieciątko...” z Evą Kiedroňovą.
 • Realizacja kursów pilotażowych w ramach projektu wspieranego przez UE.
 • „Wakacje z wodnikami” z CK Fischer na Rodos, Cyprze, Majorce i w Turcji.
 • Nowe przestrzenie dla „suchych” programów w siedzibie firmy Goodwill we Frydku-Mistku.4
 • Eva Kiedroňová rozpoczyna stałą współpracę z magazynem BabyBook.
 • Organizacja lubianych podmiejskich obozów letnich w Czeladnej - temat „Smerfy”.
 • Eva Kiedroňová wydaje nową publikację metodyczną pt. „Jak się rodzą wodne dzieci” - część 1.
 • Ogólnoczeskie seminarium instruktorów Baby clubu Kenny, na Słowacji, w Sudoparku.
2011
 • Rozpoczęcie poradnictwa internetowego z Evą Kiedroňovą dot. rozwoju psychoruchowego, opieki nad dzieckiem i pływania.
 • Rozpoczęcie intensywnych szkoleń dla rodziców „Czułe ramiona rodziców” z Evą Kiedroňová.
 • Kontynuacja wystąpień Evy Kiedroňovej w Czeskiej Telewizji w programie „Sama w domu”.
 • Realizacja projektu Małych ratowników.
 • Kontynuacja projektu Portu kobiet - "Łatwe przepływanie rynkiem pracy."
 • Kontynuacja projektu "Kompleksowy program szkolenia instruktorów Baby clubu Kenny."
 • Otwarcie nowego centrum w Pradze-Modřany.
 • Rozpoczęcie współpracy z Instytutem Edukacji Tedo.
 • Organizowanie akcji dni otwartych we wszystkich ośrodkach.
 • Eva Kiedroňová gościem show „Skończmy z wychowaniem fizycznym”.
 • Eva Kiedroňová gościem w radiu w Ostrawie.
 • Eva Kiedroňová w Klubie Matki Kuřátko.
 • Organizowanie szkółek z językiem angielskim.
 • Organizacja seminariów dla specjalistów na temat rozwoju dziecka.
 • Szkolenia instruktorów Baby clubu Kenny dot. umiejętności obsługi komputera i rozwoju umiejętności dydaktycznych.
 • Rozpoczęcie projektu UE – Instytut kształcenia instruktorów programów szkoleniowych dla rodziców z dziećmi.
 • Organizacja zawodów pływackich w Frydku-Mistku.
 • Kontynuacja weekendów z językiem angielskim dla instruktorów Baby clubu Kenny.
 • Wykład Evy Kiedroňovej na konferencji dla pediatrów w Brnie.
 • Organizacja ulubionych podmiejskich obozów letnich w Czeladnej.
 • Wielki sukces popularnego „Show wodników” we wszystkich ośrodkach.
2010
 • Przeniesienie wszystkich ośrodków w Pradze do Libuse i Benic.
 • Przesunięcie pływania z Holešova do Valašského Meziříčí.
 • Wydanie 4 numerów dwumiesięcznika periodyków INFO Kenny i Port dzieciństwa.
 • Eva Kiedroňová publikuje „Rozwijaj się, dzieciątko ...” w nakładzie 10 000 egzemplarzy, który rozchodzi się niemal natychmiast.
 • Dodruk książki„Czułe ramiona rodziców” która w połączeniu z „Rozwijaj się, dzieciątko...” tworzy edycję „Szczęśliwe dziecko”.
 • Inauguracja projektu edukacyjnego UE obejmującego ustawiczne doskonalenie zawodowe instruktorów Baby clubu Kenny.
 • Przywrócenie tradycji „Wielkiego Show z wodnikami”.
 • Uzyskanie dotacji z programu „Prazdroj Ludziom” na realizację projektu Mali Ratownicy.
 • Eva Kiedroňová stałym gościem Telewizji Czeskiej, programu „Sama w domu”, gdzie przekazuje rodzicom swoje doświadczenia w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci, ich pielęgnacji i opieki.
2009
 • Otwarcie lekcji pływania w Valašskim Meziřící.
 • Przebudowa  ośrodka i organizacja programów w Relaxie w Pradze 2 (Vinohrady).
 • Nawiązanie ekskluzywnej współpracy z firmą Baby Signs i włączenie programu języka migowego do Baby clubu Kenny.
 • Inauguracja projektu edukacyjnego UE - Port dla kobiet - "Łatwe przepływanie rynkiem pracy" w morawskich miastach.
 • Uzyskanie nowej akredytacji uprawniającej do organizowania zawodowych kursów kwalifikacyjnych: „Instruktor pływania i wychowania fizycznego dla niemowląt, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym", i nowego projeku edukacyjnego "Trener przedszkolaków i rodziców z dziećmi."
 • Wydanie dwóch pierwszych numerów dwumiesięcznika INFO Kenny i Port dzieciństwa.
 • Budowa parkingu, solarium i prace ogrodowe w ośrodku w Trzyńcu.
 • Przeniesienie centrum we Frydku Mistku do innej lokalizacji.
 • Rozpoczęcie kursów pływania w Holešově.
2008
 • Utworzenie sklepu internetowego Kenny Shop.cz.
 • Przeniesienie ośrodka w Rožnově pod Radhoštěm na rynek.
 • Wykłady Evy Kiedroňovej dla przyszłych rodziców i rodziców z dziećmi, w 18 miejscach w całej Republice Czeskiej we współpracy z VZP i firmą Dorland.
 • Nawiązanie współpracy z doktorem Janem Karasem.
 • Pierwsze szkolenie instruktorów Baby clubu Kenny w metodyce pracy z dziećmi z astmą + przygotowanie kompleksowego programu.
 • Wprowadzenie lojalnościowej nagrody dla instruktorów.
 • Wprowadzenie rabatów lojalnościowych dla rodziców i prezenty dla dzieci.
 • Wprowadzenie programów fitness dla rodziców.
 • Nowy projekt strony www.kenny.cz.
2007
 • Budowa i stworzenie nowego ośrodka w Novém Jičíně (środki z funduszu Dalkia).
 • Budowa i stworzenie nowego ośrodka w Kroměříži.
 • Pojawienie się nowego centrum w Valašské Meziřící (Olesna).
 • Przebudowa i pojawienie się nowych ośrodków w Orlové. Koniec franczyzy dla Zlína.
 • Przygotowanie publikacji "Rozwijaj się, dzieciątko...".
 • Realizacja projektu "Rodzinne pływanie" (dotacja z funduszu obywatelskiego).
 • Nowy system kształcenia instruktorów.
 • Wydanie nowych materiałów metodycznych "Krok po kroku".
 • Rozpoczęcie współpracy z metodykiem i operatorką kamery mgr Lubicą Turčanová.
 • Pojawienie się nowych filmów metodycznych.
2006
 • Eva Kiedroňová regularnie w Telewizji Czeskiej w programie „Sama w domu”.
 • Budowa centrum w Frenštáte (środki z funduszu Dalkia).
 • Budowa nowego centrum w Rožnově pod Radhoštěm.
 • Rozpoczęcie działalności Kroměříž (ranczo w Kostelanech).
 • Przerwanie „Wakacji z wodnikami” – zostają Mikołajki.
 • Budowa i otwarcie nowego centrum w Pradze w Libuse.
 • Realizacja projektu "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" (środki z Funduszu Občanská volba).
2005
 • Założenie Stowarzyszenia Port dzieciństwa.
 • Budowa pierwszego własnego ośrodka Baby clubu Kenny (Trzyniec).
 • Rozpoczęcie współpracy z VZP (Generalny zakład ubezpieczeń zdrowotnych).

Baby club Kenny

2004

Eva Kiedroňová publikuje metodyczną książkę i film: "Czułe ramiona rodziców".

Rozpoczęcie programu dla przyszłych rodziców (przygotowanie do pielęgnacji z ćwiczeniami manipulacji ruchowej metodą Evy Kiedroňovej dla rodziców dzieci do 5 m-ca oraz dla specjalistów).

2003
 • Przekształcenie firmy na spółkę - Baby club Kenny.
 • Pojawienie się trzeciej franczyzy (Ostrawa).

Własna działaność gospodarcza

2001

Rozpoczęcie działalności w Rožnově pod Radhoštěm.

2000

Pojawienie się drugiego franczyzobiorcy (Brno), zamknięcie działalności w Radlicích oraz utworzenie centrum w Pradze (uzdrowisko Relax na Vinohradach).

1999

Pierwsza franczyza Baby clubu Kenny w Zlinie.

1998

Pierwsze zimowe „Ferie z wodnikami“ (Włochy).

1997

Pierwszy obóz zimowy dla dzieci.

1996
 • Pierwszy z wielu, bardzo lubianych, obozów dla dzieci.
 • Budowa biura Baby clubu Kenny w Radlicích.
1995
 • Rozpoczęcie regularnych warsztatów edukacyjnych Baby clubu Kenny.
 • Pierwsze „Bożonarodzeniowe ferie z wodnikami“ (hotel Soláň).
 • Przeniesienie biura do większych pomieszczeń na ulicę Poštovní w Trzyńcu.
1994
 • Pierwsze zagraniczne „Wakacje z wodnikami“. (Chorwacja, Grecja).
 • Rozpoczęcie kursów dla ciężarnych (pływanie, ćwiczenia, profilaktyka psychologiczna, relaks, masaże, ćwiczenia pielegnacji i opieki nad dzieckiem).
1993
 • Otwarcie pierwszego biura Baby clubu Kenny w Trzyńcu.
 • Prezentacja i wielki sukces metody pływania niemowląt i małych dzieci Evy Kiedroňovej na międzynarodowym kongresie wodnych aktywności w Buenos Aires w Argentynie.
1992

Rozpoczęcie organizacji „Wakacji z wodnikami“ oraz ćwiczeń i programów dla rodziców z dziećmi.

1991

Eva Kiedroňová wydaje metodyczną publikację i film „Jak się rodzą wodne dzieci“.

1989
 • Rozpoczęcie poradnictwa dot. psychoruchowego rozwoju dziecka.
 • Rozpoczęcie regularnych szkoleń dla instruktorów w całych Czechach (Paed.Dr. Hochová - Juklík, Aleš Vajda - ALVA SR, MUDr. Zora Kuhnová - Tedo).
 • 29.10. – rozpoczęcie własnej działaności gospodarczej.
1989
 • W latach 1989 - 1995 Eva Kiedroňová publikuje metodyczne broszury, które rozsyła zainteresowanym w Czechach i na Słowacji.
 • Wraz z grupą instruktorów rozszerza swoją działalność na terenie Czech (ponad 45 ośrodków w miastach - Trzyniec, 2 ośrodki we Frýdku-Místku, 4 w Ostrawie, Orlová, Bohumin, Havířov, Jabłonków, Czeski Cieszyn, Frenštát p.R., Kopřivnice, Rožnov p.R., Zlín, Uherské Hradiště, Fryšták, Nový Jičín, Kroměříž, Ołomuniec, 2 w Brnie, Přerov, Prostějov, Svitavy, Moravská Třebová, 14 w Pradze, Příbram, Náchod, Hradec Králové, Pardubice, Most, Ústí nad Labem, atd.) i Słowacji (4 miejsca – Żylina, Bánská Bystrica, 2 - Bratysława).

Na własną rękę

1988

Eva Kiedroňová nawiązuje współpracę z dr Ivou Malou – uświadamia sobie znaczenie wiedzy dotyczącej rozwoju psychoruchowego dziecka w swojej pracy.

1987

Eva Kiedroňová otrzymuje dla swojej dzialaności patronat czesko-słowackiego Czerwonego Krzyża (Frydek – Mistek).

1985

Eva Kiedroňová rozpoczyna zajęcia z „pływania“ dla niemowląt i małych dzieci w Trzyńcu.

Wyniki

Do 01.01.2015 w naszych kursach uczestniczyło:


Ćwiczenia dla kobiet w ciąży, pływanie dla kobiet w ciąży
• pływanie, ćwiczenia i profilaktyka psychologiczna - 3858 przyszłych matek
• przygotowanie do opieki nad dziećmi - 5946 przyszłych rodziców
 

Pływanie dla rodziców i dzieci, szkolenia dla rodziców z dziećmi
• „Czułe ramiona rodziców” - szkolenia w zakresie prawidłowego postępowania z dzieckiem według metody Evy Kiedroňovej - 6281 rodziców
• doradztwo w zakresie rozwoju psychoruchowego dziecka - 9615 rodziców z dziećmi
• „Rozwój dziecka ... „- ćwiczenia prawidłowego i skutecznego stymulowania rozwoju psychoruchowego dzieci – 2850 rodziców z dziećmi
• „Pływanie” dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia – 13 529 dzieci
• „Pływanie” dla dzieci od 6 miesięcy do 4 lat - 76 257 dzieci
• „Pływanie” dla dzieci od 4 lat – 10 264 dzieci
• Ćwiczenia z dziećmi od 2 miesięcy do 3 lat – 17 135 dzieci
• Szkółki - 7512 dzieci
• 225 „Wakacje z wodnikami” - 4315 rodzin
• 74 letnie obozy dla dzieci - 1588 dzieci
• 19 zimowisk - 506 dzieci

Dla profesjonalistów
• 92 855 kursy kwalifikacyjne dla instruktorów
• 30 specjalnych kursów dla 216 instruktorów Baby clubu Kenny
• 41 szkolenia metodyczne dla 426 ekspertów

Publikacje
• "Jak się rodzą wodne dzieci" - książka + Film (1991 - 1999 sprzedano 20 000 egzemplarzy)
• Broszura "Hartowanie najmniejszych" (1992 - 1999 sprzedano 10 000 egzemplarzy)
• "Czułe ramiona rodziców" - książka + film (12/2004 - 12/2014 sprzedano 55 000 egzemplarzy)
• "Rozwijaj się, dzieciątko ..." - książka + broszura + plakat (11/2010 - 12/2014 sprzedano 16 000 egzemplarzy)
• "Jak się rodzą wodne dzieci - część 1" - książka + DVD + broszura (12/2012 - 12/2014 sprzedano 5000 egzemplarzy)

Turné

Spotkania z Evą Kiedroňovą odbywają się w większości na terytorium Czech i Słowacji. W przypadku zainteresowania organizacją spotkania w Polsce, prosimy o kontakt.