Institutek

Kursy rekwalifikacyjne

Kursy przeznaczone są do przekwalifikowania zawodowego osób zainteresowanych pracą taką jak: Instruktor macierzyństwa i opieki nad dzieckiem, Instruktor rozwoju psychoruchowego dziecka, Instruktor ćwiczenia i programów kreatywnych dla dzieci do 6. roku życia oraz Instruktor pływania niemowląt. małych dzieci i przedszkolaków.

Kursy przekwalifikowania są przeprowadzane zgodnie z akredytacją Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej metodą Evy Kiedroňovej oraz w ośrodkach Baby Clubu Kenny. Absolwenci otrzymują świadectwo specjalisty.

Więcej informacji

Specjalistyczne szkolenia

Specjalistyczne szkolenia są przeznaczone dla fachowców pracujących z dziećmi, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej manipulacji ruchowej dzieckiem, opieki nad dzieckiem, rozwoju psychoruchowego niemowląt, ćwiczeniem, pływaniem, hartowaniem, masaúem niemowląt itp.

Absolwenci specjalistycznych szkoleń otrzymają Certyfikat Uczestnictwa

Więcej informacji

Warsztaty

Warsztaty są przeznaczone dla fachowców pracujących z dziećmi, którzy są zainteresowani wymianą doświadczeń z innymi specjalistami w zakresie prawidłowej manipulacji psychoruchowej dzieckiem, opieki nad dzieckiem, rozwojem psychoruchowym dzieci, ćwiczeniem, pływaniem, hartowaniem, masażem niemowląt itp.

Uczestnicy warsztatów otrzymają Certyfikat Uczestnictwa.

Więcej informacji

Superwizje

Superwizja przeznaczona jest dla instruktorów rozwoju psychoruchowego dzieci, manipulacji ruchowej dzieckiem, ćwiczeń i pływania z dziećmi, którzy są zainteresowani fachowym doradztwem, konsultacją oraz opinią wsteczną specjalisty na podstawie nagrania filmu przedstawiającego własną pracę w danej dziedzinie.

Absolwenci, którzy zgodnie z metodą Evy Kiedroňovej z powodzeniem ukończą superwizję, mogą zdobyć tytuł "Certyfikowanego Instruktora" w danej dziedzinie, a to przez okres 1 roku od dnia jej zakończenia.

Więcej informacji