Rozvíjej se, děťátko ...

Komu je program určen

Kurzy „Rozvíjej se, děťátko …“ jsou určeny pro rodiče s dětmi od narození do 3. roku věku.

Význam a cíl programu"

Cílem kurzu „Rozvíjej se, děťátko …“je:

-          předat rodičům cenné informace o vývojových možnostech dítěte a naučit je stimulovat dítě v průběhu celého dne tak, aby mu umožnili nejenom všestranný, ale především harmonický rozvoj ve všech oblastech psychomotorického vývoje

Význam kurzu „Rozvíjej se, děťátko …“je:

 • zpestření mateřské dovolené rodičů a denního režimu dětí
 • psychické i fyzické otužení
 • nácvik komunikačních dovedností rodičů s dětmi
 • prohloubení vzájemného porozumění a citové vazby mezi rodiči a dětmi
 • socializace dětí ve společnosti vrstevníků, dospělých i autorit
 • nácvik dodržování pravidel, soustředěné pozornosti i spolupráce dětí

Náplň programu

Každá lekce je zaměřena na rozvoj přirozeně očekávaných dovedností dětí v daném věku, a to v předem stanovené oblasti. Mezi nejdůležitější oblasti patří rozumový a pohybový vývoj (poloha na zádech, souhry končetin s tělíčkem, poloha na bříšku a proces vzpřimování), dále rozvoj zraku, sluchu, hmatu a řeči, ale také prohlubování empatie, sociální a emoční inteligence.

Lekce probíhají hravou, citlivou a nenásilnou formou za doprovodu písniček a básniček.

Lekce se skládá z 20 min.lekce v tělocvičně a 30 min.lekce v příjemně teplé vodě (29 - 31° C) v bazéně.

Rozložení lekce v tělocvičně:

 • tradiční přivítání, které na děti působí, jako symbol zahájení
 • hudebně pohybová rozcvička, která slouží nejenom k uspokojení pohybových potřeb dítěte, ale také k nastartování jeho soustředěné pozornosti a spolupráce
 • hlavní fáze je zaměřena na nácvik dovedností ve stanovené oblasti, které pak mohou rodiče trénovat také každý den doma
 • relaxační část slouží nejenom k uklidnění a uvolnění dítěte, ale také k přemýšlení o nacvičovaných činnostech a uložení zážitků spojených s nimi
 • závěr, rekapitulace, náměty na domácí cvičení a rozloučení

Rozložení lekce v bazéně:

 • osměleníúvodní část na okraji bazénu
 • rozplavání je zahájeno vždy stejnou činností, jako vyzývající symbol pro děti k soustředěné pozornosti, dále je zaměřené na hudebně pohybové hříčky, houpání, hopsání a cákání, které mají velký význam na rozvoj spolupráce, inteligence, paměti a řeči, ale také rovnováhy, orientačních dovedností a koordinaci pohybů
 • hlavní fáze zaměřena na rozvoj soustředěné pozornosti a posilování posturálních svalů, v poloze na zádech, na boku a na bříšku, dále na rozvoj kvality dýchání, posílení mezižeberních a dýchacích svalů i kapacity plic (prevence proti astmatu a repiračním chorobám), také na imitaci pohybů, které jsou základem pro nácvik plavání
 • vyplavání je zaměřeno na oblíbené pohybové hříčky, při kterých děti posilují jemnou motoriku, rozumový vývoj, sociální, emoční inteligenci. 
 • část ve dodě je zakončena symbolickou činností k ukončení lekce, rekapitulací a zadáním námětů činností na doma

Odborné vedení programu

Garanty kvalitního vedení programu „Rozvíjej se, děťátko …“ nejenom originální, ale hlavně nejnovější metodou Evy Kiedroňové, jsou pouze níže uvedení certifikovaní odborníci, kteří jsou touto stále se rozvíjející metodou pravidelně doškolovaní a vlastní platný certifikát.

Kde program probíhá

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Slovenská republika Polská republika

Potřebné vybavení účastníků do programu

Pro rodiče

na cvičení

 • jednobarevný přiléhavý nátělník světlých pastelových barev – těsný, bez rukávů
 • pohodlné legíny nebo kraťasy a světlé ponožky
 • nápoj na pravidelné popíjení

na plavání

 • plavky (nejlépe v celku), plaveckou čepici, plavecké brýle
 • osušku, mycí potřeby, hřeben, tělové mléko, pleťový krém, apod.

Pro dítě

na cvičení

 • plena a body bez nohaviček a s krátkým rukávkem (během cvičení dítě svlékáme do pleny)
 • oblíbenou hračku, šidítko
 • látkovou plenu, náhradní plenu
 • vlhčené kapesníčky
 • nápoj

na plavání

 • těsné přiléhavé plavky z plavkoviny s gumičkami kolem stehen a pasu
 • plavecké brýlky
 • plavecká čepička
 • tetra osušku a froté osušku
 • dětské mýdlo, olejíček nebo pleťové mléko, smotky, hřebínek
 • látkovou plenu, náhradní oblečení, čisté pleny
 • suché a vlhčené kapesníčky

Jak postupovat v případě zájmu o program

Kurz "Rozvíjej se, děťátko ..." metodou Evy Kiedroňové probíhá pouze v centrech, kde působí Instruktoři s platným Certifikátem.

V případě zájmu o zařazení dítěte do kurzu „Rozvíjej se, děťátko …“, je potřeba zavolat na telefonní číslo nebo napsat na e-mailovou adresu vybraného certifikovaného odborníka (viz níže), který je nejblíže místu bydliště dítěte a dohodnout si nejdříve termín informativní schůzky, nebo-li "Besedy s rodiči", kde se v klidu seznámíte s firmou, prostory a programem Baby clubu Kenny a kde se také dovíte veškeré důležité informace.

Účast na Besedě s rodiči je nezávazná, ale s ohledem na zajištění co nejlepší organizace, průběhu lekce i prožitků dětí a rodičů je nutná. Informativní schůzka pro oba rodiče i s dítětem trvá cca dvě hodiny. V průběhu je zde možno dítě nakojit i přebalit. Díky předaným informacím o organizaci programu, hygienických zásadách, bezpečnostních opatřeních, cenách i řešení neúčasti na lekci nedochází později ke zbytečným nedorozuměním.

Po Besedě s rodiči si mohou rodiče rezervovat místo v kurzu oproti záloze a pohodlně si nakoupit vše potřebné (plavky, čepičku, plavecké brýle pro dítě i rodiče, plavecké pomůcky, ...). Cílem je, aby na první lekci měli již vše vyřízeno a mohli se tak plně věnovat lekci a dítěti.

Pro rodiče s dětmi do jednoho roku, kdy dítě prochází nejbouřlivějším vývojem a tudíž i nejdůležitějším obdobím v jeho životě,  je nutné, aby si ihned na Besedě s rodiči objednali termín poradny o psychomotorickém vývoji dítěte, které je potřeba se zúčastnit nejlépe před nástupem do kurzu nebo těsně po jeho zahájení. Na základě výsledků bude dítě zařazeno do adekvátní skupinky s ohledem na úroveň psychomotorické vyspělosti a dalších potřeb dítěte. Cílem je, aby dítě nebylo při činnosti ve vývoji omezováno, ale ani přetěžováno. Poplatek za poradnu o PMV dítěte je potřeba uhradit samostatně, není zahrnut v ceně za kurz.

Podmínky kurzu

Dítě do 1 roku je zařazeno do adekvátní skupinky až na základě výsledků a doporučení z poradny o psychomotorickém vývoji dítěte.

Kurzy pro každou věkovou kategorii začínají 6x do roka, a to v září, v listopadu, v lednu, v březnu, v květnu a v červenci.

Kurz trvá 8 týdnů a probíhá pravidelně 2x týdně v přesně stanoveném termínu.

Vedená lekce trvá 60 minut, ale je potřeba počítat s časem 130 min:

 • 10 min. převlákání a příprava na rozcvičku v šatně u bazénu
 • 20 min. teoretická část a rozcvička v tělocvičně
 • 10 min. převlákání, osobní hygiena a příprava do bazénu v přilehlé šatně
 • 30 min. lekce v bazéně
 • 20 min. sprchování, osušení a převlečení v šatně
 • 40 min. aklimatizace po plavání v herničce v prostorách recepce

Děti jsou rozděleny do 7 - 9.ti členných skupinek, a to podle věku a psychomotorické vyspělosti:

 1. děti do 3 měsíce věku
 2. děti ve věku 3-6 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - stabilní poloha na zádech v ose a s těžištěm mezi lopatkami, 1.vzpřímení v poloze na bříšku)
 3. děti ve věku 5-11 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - obrat ze za na bříško, 2.vzpřímení v poloze na bříšku, děti, které nelezou)
 4. děti ve věku 8-15 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - lezení po čtyřech, do doby, než začnou upřednostňovat chůzi před lezením)
 5. děti 10-18 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - samostatná chůze)
 6. děti 18-24 měsíců
 7. děti 2-3 roky

Vzhledem k velkému zájmu o tento kurz, nedostatku volných míst a obtížné organizaci, je nutno dohodnutý termín potvrdit platbou dle dohody s vedoucí vybraného centra a na účet vybraného centra!!!

Do centra je potřeba se dostavit alespoň 15 min. před dohodnutým časem pro zahájení lekce, aby se rodiče stihli převléknout do sportovního oblečení (kraťasy nebo legíny, světlý nátělník a bílé ponožky), poté dítě dle potřeby nakrmit, přebalit, svléknout do body a seznámit s prostředím. Těsně před lekcí je potřeba nakrmit především děti do 5-6. měsíce věku. Starší děti je vhodné nakrmit cca půl hodiny před zahájením lekce.

Náhradní lekce za předem omluvené hodiny

Stornopoplatek za zrušený nebo převedený termín kurzu:

 • více než 3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku – 300,- Kč
 • 1-3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku  – 50% ceny
 • Méně než 15 hod. před stanoveným termínem zahájení celého bloku – 100% ceny

Systém náhradních lekcí za absenci:

Za nahlášenou absenci 1-8 týdnů před konáním lekce nabízíme Náhradní lekci 1:1 pouze v případě, že bude vybrána v předem dohodnutém termínu před termínem konání řádné lekce. V případě výběru Náhradní lekce po termínu konání řádné lekce je možno tuto lekci vybrat pouze v poměru 2:1, to znamená, že za nezúčastněné lekce poskytujeme 1 lekci náhradní.

Za neočekávanou absenci, která bude nahlášena nejpozději do 8,00 hod. v den absence, a to zásadně formou SMS na tel.č. vedoucí centra, nabízíme NL pouze v poměru 2:1, kterou nutno vybrat do konce trvání zaplaceného bloku v náhradní skupince dle dohody na recepci.

Po ukončení bloku je možno vybírat NL max. 4 týdny. Poté nárok na NL propadá.

Na náhradní lekci není nárok za:

 • neomluvenou neúčast v řádné lekci
 • pozdě omluvenou neúčast v řádné lekci, to znamená v den trvání lekce, ale po 8,00 hod.
 • neomluvenou neúčast na dohodnutém termínu náhradní lekce

Finanční vyrovnání ani převody lekcí za neúčast nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.

Rozsah a cena kurzu

  Akutální blok Následující blok
Třinec F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Modřany F/18 - 16.7.-30.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Benice F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Frýdek-Místek  F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Nový Jičín F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018

Ceny za kurz jsou v každém centru jiné s ohledem na výši nájmu, energie a další náklady spojené se samotným provozem centra.

Ceny se také liší podle zvolené intenzity plavání a množství zakoupených lekcí.

Ceny Vám sdělí vedoucí instruktorka na kontaktním telefonním čísle vybraného centra. V případě, že se nebudete moci hned dovolat (důvodem může být probíhající Beseda s rodiči či komunikace s jiným rodičem), napište prosím sms.

Slevy

 • Na tento program je možno uplatnit členskou slevu za věrnost 5 – 30% dle dosaženého členství
 • Podmínkou jakékoliv slevy je včasná platba zálohy a doplatku v termínu, který je určen pro každý blok.
 • Termíny jsou zveřejněny vždy na nástěnce centra a v aktualitách každého centra
 • Na získání členství je zapotřebí:

 • 6 bloků (lekce 2x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 1x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 2x týdně) přerušovaně nebo
 • 10 bloků (lekce 1x týdně) přerušovaně
 • Do součtu bloků se nepočítá ten, na který byla poskytnuta sleva 30 %, což je sleva maximální.

  Druhy členství a výše slev:

 • bronzové - 5 %
 • stříbrné - 10 %
 • zlaté - 15 %
 • křišťálové - 20 %
 • diamantové - 25 %
 • maximální sleva - platinové členství, sleva pro sourozence či postižené děti - 30 %

Přihláška na program

Archiv

20.02.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Benicích | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

17.02.2017 | Interview s Evou Kiedroňovou | Dne 7.2.2017 15:20 přijala pozvání  Eva Kiedroňová na odpolední interwiew s redaktorkou Česk… Číst více

19.01.2017 | Víkendový pobyt s Evou Kiedroňovou Duben 2017 | Rádi bychom Vás informovali o dalších termínech "Rozvíjej se, děťátko,… Číst více

19.01.2017 | Víkendový pobyt s Evou Kiedroňovou Červen 2017 | Rádi bychom Vás informovali o dalších termínech "Rozvíjej se, děťátko,… Číst více

13.01.2017 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

11.01.2017 | Víkendový pobyt s Evou Kiedroňovou PODZIM 2017 | Rádi bychom Vás informovali o dalších termínech "Rozvíjej se, děťá… Číst více

23.09.2016 | Blok A/16 Praha - Modřany | V pondělí, 5.9.2016 začíná 1.část celoročního prožitkového kurzu cvičení a plav… Číst více

23.09.2016 | Víkend sportu | Dne 24.9. bude probíhat Víkend sportu na Praze 12. Nutno hlásit se předem na tel. čísle: +420 736 520… Číst více

20.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Prohlídka prostor a Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

06.09.2016 | Den otevřených dveří Nový Jičín | V Novém Jičíně proběhly minulý týden dny otevřených dveří. Každý náš… Číst více

23.08.2016 | Týden otevřených dveří v Praze-Benice | Rádi bychom Vás pozvali na Týden otevřených dveří s ukázkovou lekci v našem… Číst více

19.08.2016 | Den otevřených dveří v Praze-Modřany | Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří s ukázkovou lekcí v našem centru Baby… Číst více

22.06.2016 | Informativní schůzka pro rodiče Praha-Benice | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

13.06.2016 | Fotoreportáž z víkendového pobytu EK v Beskydech | Konečně je tady slibovaná foto-reportáž z úžasného  víkendového pobytu s Evou… Číst více

01.06.2016 | Nový blok F/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

30.05.2016 | Péřová peřinka | Již J.Á.Komenský řekl, že jedině na dobrém začátku závisí všecko. Ač se to nezd… Číst více

30.05.2016 | Zítra začíná III. kolo turné Evy Kiedroňové | Krok po kroku do jednoho roku. III kolo TURNÉ Evy Kiedroňové startuje 31.5.2016 ve městech Krásná L… Číst více

27.05.2016 | Foto-seriál Evy Kiedroňové – 10 kroků k lezení (8- | Jak pomoci dítěti ke správnému lezení?  (Ukázka na 8mi měsíční Elišce) … Číst více

26.05.2016 | Fotoreportáž I kolo TURNÉ Evy Kiedroňové | Nedávno jsme dokončili první kolo TURNÉ po ČR s Evou Kiedroňovou. Přínášíme vá… Číst více