Miniškolička

Komu je program určen

Miniškolička je určena pro děti bez rodičů ve věku od 1 do 3 let.

Význam a cíl programu"

Cílem miniškoličky je:

 • poskytnout rodičům nezbytný časový prostor na vyřízení potřebného, nákupů, lékařů, ale také na zasloužený odpočinek a odreagování od každodenní péče o dítě i domácnost
 • dětem nabídnout smysluplný program podporující jejich celkový vývoj pomocí cvičení, otužování, zpěvu, tance, malování a kreativních činností.

Význam miniškoličky:

 • Miniškolička pomáhá dětem v rozvoji sociálních a komunikačních dovedností mezi vrstevníky i s autoritou, rozvoji adaptačních a samoobslužných dovedností (oblékání, nočník, hygiena, stravování, …), atd.

Náplň programu

Každá lekce se skládá z:

 • volné hry v podnětném prostředí
 • kreativního programu (grafomotorický, výtvarný, pracovní, hudební, pohybový, atd.)
 • sociální a rozumové výchovy na základně vhodně doprovázených vlastních prožitků
 • rozvoje řeči (verbální i těla), rytmiky, gestikulace
 • dodržování a výuky bezpečnostních a hygienických návyků
 • dodržování a výuky stolovacích a stravovacích návyků
 • rozvoje samoobslužných činností (oblékání, jídlo, toaleta, hygiena, příprava na program, …)

Odborné vedení programu

Garanty kvalitního vedení programu „Miniškoličky“ jsou pouze níže uvedení certifikovaní odborníci, kteří jsou touto stále se rozvíjející metodou pravidelně doškolovaní a vlastní platný certifikát.

Kde program probíhá

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Slovenská republika Polská republika

Zlínský kraj - Certifikovaní odborníci

Bližší informace
Kroměříž Centrum BC Kenny, Štěchovice 1325, 767 01 Kroměříž
Složilová Hana
+420 736 520 421 | kromeriz@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Motto: "Bohatý je ten, kdo je spokojený s tím, co má a má plné srdce".

 • Instruktorka Něžné náruče rodičů v Kroměříži, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Péče o dítě v Kroměříži, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Koupání novorozenců v Kroměříži, jednorázová dvouhodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Poradny o psychomotorickém vývoji dítěte v Kroměříži, jednorázová 30 – 60 minutová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka kurzu Rozvíjej se, děťátko … v Kroměříži, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Miniškoličky v Kroměříži, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti v Kroměříži, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců do 9.měsíce věku v Kroměříži, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2010 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků (Baby club Kenny, s.r.o., Praha)

2013 - Rekvalifikační kurz - Instruktor psychomotorického vývoje dítěte (Institit vzdělávání Evy Kiedroňové, Praha)

Odborné semináře:

1.5.-2.5.2015                    Vhodné pomůcky na podporu PMV a způsob jejich využití - Oldřichovice

2.1. 2015                          Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice

3.10.-5.10.2014                 Mezinárodní konference – „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

29.8.-30.8.2014                 Novinky v metodě manipulace s dítětem od narození do 1 roku  - Třinec

29.3.-30.3.2014                 Workshop – Cvičení   pro rodiče s dětmi a miniškoličku - Třinec

13.12.-14.12.2013              Workshop – Vaničkování – Třinec

2.11.2013                          Dětská jóga s Hankou Luňanovou – Praha

30.8.- 1.9.2013                  Současné trendy v péči o hygienu dítěte a výběr vhodné kosmetiky - Praha – Modřany

                                        Workshop – Psychomotorický vývoj dítěte

                                        Workshop – Hudebně pohybově tanečního programů s Mgr. Helenou Pírovou

7.12.-9.12.2012                 Workshop – Metodika plavání kojenců 6-12.m – Sudopark SK

24.8.-26.8.2012                 Metodika plavání, výdechů a potápění dětí  do 1 roku – Praha

16.3.2012                          Workshop – Plavání s dětmi s odchylkou PMV dítěte – Praha, Třinec

17.2.-19.2.2012                 Metodika   „ Rozvíjej se děťátko„ – Malenovice

20.1.-22.1.2012                 Manipulace s dítětem se Širokým balením a s odchylkou PMV dítěte – Malenovice

9.11.-12.11.2011               Otužování nejmenších – Čeladná

26.8.-28.8.2011                 Metodika plavání – Nejdůležitější prvky jednotlivých lekcí – Lednice, Včelařský dvůr

3.6.-5.6.2011                    Vyšetřovací metody odchylek od psychomotorického vývoje – Čeladná

4.3.-6.3.2011                    Rozvoj emoční inteligence- Čeladná

10.12.-12.12.2010             Stimulace dítěte do 1 roku v souladu s PMV – Čeladná

27.8.- 29.8.2010               Plavání s dětmi 6.-12. měsíců  -Sepetná

29.8.-30.8.2009                Masáže kojenců - Lipnice nad Sázavou

                                       Znaková řeč Baby Sings

                                       Školení BOZP a požární ochrany 

25.1.2009                         Organizace a náplň miniškoličky  - Třinec

21.9.2008                         Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let

Potřebné vybavení účastníků do programu

 • Oblečení – rodiče dítě vybaví vhodným oblečením na volnou hru, kreativní činnosti i pobyt venku. Dítě se tak pohybuje ve vlastních věcech, které zná, a cítí se v nich dobře.
 • Strava – jídlo i pití přinesou dítěti rodiče. Dítě tak pije a jí jídlo z nádobí a příborem, na které je zvyklé. Zbytek jídla se vrací rodičům, aby měli přehled o množství, které dítě snědlo.

Jak postupovat v případě zájmu o program

"Miniškolička" probíhá pouze v centrech, kde působí Instruktoři pravidelně školeni v Insitutu vzdělávání Evy Kiedroňové a s platným Certifikátem.

V případě zájmu o zařazení dítěte do „Miniškoličky“, je potřeba zavolat na telefonní číslo nebo napsat na e-mailovou adresu vybraného certifikovaného odborníka (viz níže), který je nejblíže místu bydliště dítěte a dohodnout si termín zařazení.

Vzhledem k velkému zájmu o „Miniškoličk“, nedostatku volných míst a obtížné organizaci, je nutno dohodnutý termín potvrdit platbou dle ceníku a na účet vybraného centra!!!

Podmínky kurzu

Miniškolička trvá 8 týdnů a probíhá pravidelně 1x týdně v přesně stanoveném termínu.

Lekce „Miniškoličky“ trvá 3-4 hodiny..

Děti jsou rozděleny do 7 - 8 členných skupinek.

Do „Miniškoličky“ je potřeba dítě přivést  alespoň 15 min. před dohodnutým časem pro zahájení lekce, aby rodiče stihli dítě převléknout do pohodlného oblečení (kraťasy nebo legíny a tričko).

Během lekce dodržujeme pravidelný pitný režim, dobu jídla, řádnou hygienu prostor, hraček i osobní hygiena - jak z hlediska provozovatele, tak i z hlediska dětí.

Prostředí miniškoličky je zajištěno tak, aby dětem nehrozilo žádné nebezpeční (zajištěné rohy, schody, zásuvky, …).

Při kreativních činnostech pracujeme s kvalitními testovanými materiály, vhodnými pro děti a schválenými evropskými normami.

Při činnosti venku a na procházce je stále dbáno na přiměřené oblečení i zajištění bezpečnosti.

Náhradní lekce za předem omluvené hodiny

Stornopoplatek za zrušený nebo převedený termín "Miniškoličky":

 • více než 3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku – 300,- Kč
 • 1-3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku  – 50% ceny
 • Méně než 15 hod. před stanoveným termínem zahájení celého bloku – 100% ceny

Systém náhradních lekcí za absenci:

Za nahlášenou absenci 1-8 týdnů před konáním lekce nabízíme Náhradní lekci 1:1 pouze v případě, že bude vybrána v předem dohodnutém termínu před termínem konání řádné lekce. V případě výběru Náhradní lekce po termínu konání řádné lekce je možno tuto lekci vybrat pouze v poměru 2:1, to znamená, že za nezúčastněné lekce poskytujeme 1 lekci náhradní.

 

Za neočekávanou absenci, která bude nahlášena nejpozději do 8,00 hod. v den absence, a to zásadně formou SMS na tel.č. vedoucí centra, nabízíme NL pouze v poměru 2:1, kterou nutno vybrat do konce trvání zaplaceného bloku v náhradní skupince dle dohody na recepci.

 

Po ukončení bloku je možno vybírat NL max. 4 týdny. Poté nárok na NL propadá.

 

Na náhradní lekci není nárok za:

 • neomluvenou neúčast v řádné lekci
 • pozdě omluvenou neúčast v řádné lekci, to znamená v den trvání lekce, ale po 8,00 hod.
 • neomluvenou neúčast na dohodnutém termínu náhradní lekce

Finanční vyrovnání ani převody lekcí za neúčast nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.

Rozsah a cena kurzu

Kurzy pro každou věkovou kategorii začínají 6x do roka, a to v září, v listopadu, v lednu, v březnu, v květnu a v červenci.

Kurz trvá 8 týdnů a podle zájmu rodičů probíhá pravidelně 1-3x týdně v přesně stanoveném termínu.

Lekce trvá 3-4 hodiny

Cena kurzu a číslo účtu je uvedeno vždy u vybraného certifikovaného odborníka.

 

Slevy

 • 1. kurz - bez nároku na slevu
 • 5% od 2. kurzu za včasnou platbu (zálohu i doplatek), pouze za bezprostředně následující kurz bez přerušení

Přihláška na program

Archiv

01.03.2017 | Beseda pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

20.02.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Benicích | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

14.02.2017 | Blok D/17 Kroměříž | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok D/17 -  4. část … Číst více

06.02.2017 | Miniškolička Frýdek-Místek | Miniškolička je určena pro děti bez rodičů ve věku od 1 do 3 let, pomáhá dětem v rozvoji soci… Číst více

16.12.2016 | Nový Blok C/17 Kroměříž | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část … Číst více

07.12.2016 | POZOR OTEVÍRÁ SE NOVÉ CENTRUM | Dobrý den,  chtěli bychom Vás upozornit na vznik nového centra Baby clubu Kenny Frýdek-Mí… Číst více

02.12.2016 | Nová Miniškolička Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory | Pro rok 2017 otevíráme pro Vás zcela novou  Miniškoličku  v centru Baby clubu Kenny ve… Číst více

23.11.2016 | Reportáž z podzimního tvoření v Jičíně | V Miniškoličce Kenny v Novém Jičíně jsme se během celého podzimu věnovali kromě cvičení a plav… Číst více

04.11.2016 | Poslední volná místa - Miniškolička Třinec | Vážení rodiče, neváhejte s přihlášením do naší miniškoličky, již jsou… Číst více

01.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

26.07.2016 | Plaveme i o prázdinách v našich centrech. | V našich centrech Baby club Kenny Třinec, Nový Jičín, Praha Modřany, Praha Benice probíhají… Číst více

30.05.2016 | Zítra začíná III. kolo turné Evy Kiedroňové | Krok po kroku do jednoho roku. III kolo TURNÉ Evy Kiedroňové startuje 31.5.2016 ve městech Krásná L… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 Frýdek-Místek,Goodwill | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

29.03.2016 | Miniškolka Frýdek-Místek | Malé nahlédnutí do naší Miniškolky a přinášíme vám opět malou… Číst více

18.03.2016 | Miniškolička v Novém Jičíně | Každé úterý probíhá v našem centru Miniškolka od 8:00 - 12:00hod. Máme posledn… Číst více

26.02.2016 | Výpomoc do MŠ v Kroměříží | Dobrý den, hledáme šikovnou a spolehlivou paní, na výpomoc v naší Miniškolce v… Číst více

26.02.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku,Goodwill | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z celoročn… Číst více

26.01.2016 | Tvoříme v miniškoličce ve Frýdku-Místku |  Tvoření a rozvíjení se dětí v miniškoličce. :-)  Přinášíme vá… Číst více

04.01.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku,Goodwill | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

23.12.2015 | Vánoce v miniškoličce ve Frýdku-Místku | Do miniškoličky přišli vánoce a děti s radostí otevírali své dárečky. :-) Přiná… Číst více