Plavání s dětmi 0,6 - 4 roky

Komu je program určen

Rodiče s dětmi od 6 do 48 měsíců.
 

Význam a cíl programu"

 • pravidelný a smysluplně věnovaný čas dítěti
 • prohloubení vzájemného porozumění a následně citové vazby mezi rodičem a dítětem
 • psychické i fyzické uspokojení dítěte = lépe prospívá, jí i spí 
 • zpestření denního režimu dítěte a mateřské dovolené rodičům 
 • odreagování rodičů od každodenních starostí 
 • společenská setkání rodičů i dětí = psychické otužování, nácvik komunikace a řešení konfliktů s vrstevníky po vzoru rodičů, příprava na vstup do kolektivu 
 • rozvoj paměti, soustředěnosti, schopnosti spolupracovat 
 • rozvoj vůle, vytrvalosti a kázně 
 • kvalitní psychomotorický vývoj dítěte (metodika musí odpovídat psychomotorické vyspělosti dítěte) 
 • výchovný proces k získávání hygienických, společenských a pohybových návyků 
 • všestranný zdravý rozvoj dítěte vlivem široké škály podnětů (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů, síla svalů, … ) 
 • otužení organismu rodiče i dítěte – zvýšení obranyschopnosti 
 • prohloubení a zkvalitnění dýchání dítěte i rodiče

Náplň programu

od narození do 1 roku

nácvik tzv. Základních plaveckých dovedností (ZPD), které jsou nezbytným základem na pozdější výuku plavání - jedná se o hry na podporu:

 • získání důvěry dítěte k vodnímu prostředí a jeho citu pro vodu
 • uvolnění dítěte ve vodě v poloze na zádech se zanořenýma ušima
 • výdechů do vody
 • potápění
 • skoků do vody
 • orientace ve vodním prostředí

od 1 do 1,5 roku

 • zdokonalování ZPD
 • nácvik rodičů, jak zachránit tonoucí dítě 
 • nácvik sebezeáchrany rodičů i dětí v případě, že jim ve vodě dojdou síly

od 1,5 roku do 2 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí 
 • nácvik Plaveckých Pohybů (PP) - kraulové nohy (KN) a znakové nohy (ZN)

od 2 do 3 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí 
 • zdokonalování PP - kraulové nohy (KN) a znakové nohy (ZN)
 • nácvik dalších PP - znakové ruce (ZR)

od 3 do 4 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí
 • zdokonalování PP - kraulové nohy (KN), znakové nohy (ZN) a  znakové ruce (ZR)
 • nácvik Plaveckého způsobu (PZ) - Znak (Z)

Odborné vedení programu

Program vedou pouze instruktorky s platným certifikátem o proškolení v Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové a s následným pravidelným doškolováním.

Kde program probíhá

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Slovenská republika Polská republika

Potřebné vybavení účastníků do programu

Pro rodiče

na cvičení

 • jednobarevný přiléhavý nátělník světlých pastelových barev – těsný, bez rukávů
 • pohodlné legíny nebo kraťasy a světlé ponožky
 • nápoj na pravidelné popíjení

na plavání

 • plavky (nejlépe v celku), plaveckou čepici, plavecké brýle
 • osušku, mycí potřeby, hřeben, tělové mléko, pleťový krém, apod.

Pro dítě

na cvičení

 • plena a body bez nohaviček a s krátkým rukávkem (během cvičení dítě svlékáme do pleny)
 • oblíbenou hračku, šidítko
 • látkovou plenu, náhradní plenu
 • vlhčené kapesníčky
 • nápoj

na plavání

 • těsné přiléhavé plavky z plavkoviny s gumičkami kolem stehen a pasu
 • plavecké brýlky
 • plavecká čepička
 • tetra osušku a froté osušku
 • dětské mýdlo, olejíček nebo pleťové mléko, smotky, hřebínek
 • látkovou plenu, náhradní oblečení, čisté pleny
 • suché a vlhčené kapesníčky

Jak postupovat v případě zájmu o program

Kurz "Rozvíjej se, děťátko ..." metodou Evy Kiedroňové probíhá pouze v centrech, kde působí Instruktoři s platným Certifikátem.

V případě zájmu o zařazení dítěte do kurzu „Rozvíjej se, děťátko …“, je potřeba zavolat na telefonní číslo nebo napsat na e-mailovou adresu vybraného certifikovaného odborníka (viz níže), který je nejblíže místu bydliště dítěte a dohodnout si nejdříve termín informativní schůzky, nebo-li "Besedy s rodiči", kde se v klidu seznámíte s firmou, prostory a programem Baby clubu Kenny a kde se také dovíte veškeré důležité informace.

Účast na Besedě s rodiči je nezávazná, ale s ohledem na zajištění co nejlepší organizace, průběhu lekce i prožitků dětí a rodičů je nutná. Informativní schůzka pro oba rodiče i s dítětem trvá cca dvě hodiny. V průběhu je zde možno dítě nakojit i přebalit. Díky předaným informacím o organizaci programu, hygienických zásadách, bezpečnostních opatřeních, cenách i řešení neúčasti na lekci nedochází později ke zbytečným nedorozuměním.

Po Besedě s rodiči si mohou rodiče rezervovat místo v kurzu oproti záloze a pohodlně si nakoupit vše potřebné (plavky, čepičku, plavecké brýle pro dítě i rodiče, plavecké pomůcky, ...). Cílem je, aby na první lekci měli již vše vyřízeno a mohli se tak plně věnovat lekci a dítěti.

Pro rodiče s dětmi do jednoho roku, kdy dítě prochází nejbouřlivějším vývojem a tudíž i nejdůležitějším obdobím v jeho životě,  je nutné, aby si ihned na Besedě s rodiči objednali termín poradny o psychomotorickém vývoji dítěte, které je potřeba se zúčastnit nejlépe před nástupem do kurzu nebo těsně po jeho zahájení. Na základě výsledků bude dítě zařazeno do adekvátní skupinky s ohledem na úroveň psychomotorické vyspělosti a dalších potřeb dítěte. Cílem je, aby dítě nebylo při činnosti ve vývoji omezováno, ale ani přetěžováno. Poplatek za poradnu o PMV dítěte je potřeba uhradit samostatně, není zahrnut v ceně za kurz.

Podmínky kurzu

Kurzy celoroční a nepřetržité.

Celoroční kurzy jsou rozděleny na platební období - dvouměsíční bloky, které začínají vždy v září blok - "A", listopadu - blok "B", lednu - blok "C", březnu - blok "D", květnu - blok "E" a v červenci - blok "F".

Platební bloky jsou dlouhé 7-9 týdnů.

S ohledem na celkově pozitivní význam plavání na zdraví dítěte doporučujeme dětem plavat pravidelně 2x týdně.

Vedená lekce trvá 60 minut, ale je potřeba počítat s časem 130 min:

 • 10 min. převlákání a příprava na rozcvičku
 • 20 min. teoretická část a rozcvička v tělocvičně
 • 10 min. převlákání, osobní hygiena a příprava do bazénu
 • 30 min. lekce v bazéně
 • 20 min. sprchování, osušení a převlečení v šatně
 • 40 min. aklimatizace po plavání v herničce v prostorách recepce

Děti jsou rozděleny do 7 - 9.ti členných skupinek, a to podle věku a psychomotorické vyspělosti:

 1. děti do 3 měsíce věku
 2. děti ve věku 3-6 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - stabilní poloha na zádech v ose a s těžištěm mezi lopatkami, 1.vzpřímení v poloze na bříšku)
 3. děti ve věku 5-11 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - obrat ze za na bříško, 2.vzpřímení v poloze na bříšku, děti, které nelezou)
 4. děti ve věku 8-15 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - lezení po čtyřech, do doby, než začnou upřednostňovat chůzi před lezením)
 5. děti 10-18 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - samostatná chůze)
 6. děti 18-24 měsíců
 7. děti 2-3 roky

Vzhledem k velkému zájmu o tento kurz, nedostatku volných míst a obtížné organizaci, je nutno dohodnutý termín potvrdit platbou dle dohody s vedoucí vybraného centra a na účet vybraného centra!!!

Do centra je potřeba se dostavit alespoň 15 min. před dohodnutým časem pro zahájení lekce, aby se rodiče stihli převléknout do sportovního oblečení (kraťasy nebo legíny, světlý nátělník a bílé ponožky), poté dítě dle potřeby nakrmit, přebalit, svléknout do body a seznámit s prostředím. Těsně před lekcí je potřeba nakrmit především děti do 5-6. měsíce věku. Starší děti je vhodné nakrmit cca půl hodiny před zahájením lekce.

Náhradní lekce za předem omluvené hodiny

Stornopoplatek za zrušený nebo převedený termín kurzu:

 • více než 3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 300,- Kč
 • 1-3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 50% ceny
 • Méně než 15 hod. před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 100% ceny

Systém náhradních lekcí za absenci:

Za nahlášenou absenci 1-8 týdnů před konáním lekce nabízíme Náhradní lekci 1:1 pouze v případě, že bude vybrána v předem dohodnutém termínu před termínem konání řádné lekce. V případě výběru Náhradní lekce po termínu konání řádné lekce je možno tuto lekci vybrat pouze v poměru 2:1, to znamená, že za nezúčastněné lekce poskytujeme 1 lekci náhradní.

Za neočekávanou absenci, která bude nahlášena nejpozději do 8,00 hod. v den absence, a to zásadně formou SMS na tel.č. vedoucí centra, nabízíme NL pouze v poměru 2:1, kterou nutno vybrat do konce trvání zaplaceného bloku v náhradní skupince dle dohody na recepci.

Po ukončení bloku je možno vybírat NL max. 4 týdny. Poté nárok na NL propadá.

Na náhradní lekci není nárok za:

 • neomluvenou neúčast v řádné lekci
 • pozdě omluvenou neúčast v řádné lekci, to znamená v den trvání lekce, ale po 8,00 hod.
 • neomluvenou neúčast na dohodnutém termínu náhradní lekce

Finanční vyrovnání ani převody lekcí za neúčast nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.

Rozsah a cena kurzu

  Akutální blok Následující blok
Třinec F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Modřany F/18 - 16.7.-30.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Benice F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Frýdek-Místek  F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Nový Jičín F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018

Ceny za kurz jsou v každém centru jiné s ohledem na výši nájmu, energie a další náklady spojené se samotným provozem centra.

Ceny se také liší podle zvolené intenzity plavání a množství zakoupených lekcí.

Ceny Vám sdělí vedoucí instruktorka na kontaktním telefonním čísle vybraného centra. V případě, že se nebudete moci hned dovolat (důvodem může být probíhající Beseda s rodiči či komunikace s jiným rodičem), napište prosím sms.

Slevy

 • Na tento program je možno uplatnit členskou slevu za věrnost 5 – 30% dle dosaženého členství
 • Podmínkou jakékoliv slevy je včasná platba zálohy a doplatku v termínu, který je určen pro každý blok.
 • Termíny jsou zveřejněny vždy na nástěnce centra a v aktualitách každého centra

Na získání členství je zapotřebí:

 • 6 bloků (lekce 2x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 1x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 2x týdně) přerušovaně nebo
 • 10 bloků (lekce 1x týdně) přerušovaně

Do součtu bloků se nepočítá ten, na který byla poskytnuta sleva 30 %, což je sleva maximální.

Druhy členství a výše slev:

 • bronzové - 5 %
 • stříbrné - 10 %
 • zlaté - 15 %
 • křišťálové - 20 %
 • diamantové - 25 %
 • maximální sleva - platinové členství, sleva pro sourozence či postižené děti - 30 %

Přihláška na program

Archiv

16.03.2017 | Beseda pro rodiče Frýdek-Místek | Informativní schůzka pro oba rodiče i s dítětem od narození do 6.ti let, kteří mají zájem… Číst více

01.03.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Modřany | Informativní schůzka na Blok D pro rodiče, kteří mají zájem rozvíjet, pohybové… Číst více

01.03.2017 | Beseda pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

01.03.2017 | Nový blok D/ Frýdek-Místek | Plavání kojenců a batolat v Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory… Číst více

22.02.2017 | Blok D/17 Třinec | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok D/17 -  4. část … Číst více

20.02.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Benicích | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

13.02.2017 | Nový blok D/17 Praha-Benice | Začínáme nový Blok D/17 od 13. března 2017 a do 12. května 2017, ceně a termínech zá… Číst více

09.02.2017 | Začíná nový blok D/17 v Praze -Modřanech | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok D/17 -  3. část celoroční… Číst více

18.01.2017 | Nový blok C/17 Frýdek-Místek | Plavání kojenců a batolat v Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory… Číst více

13.01.2017 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

10.01.2017 | "Záchranářské lekce" v centru Nový Jičín | V Baby clubu Kenny v Novém Jičíně probíhají v rámci kurzů plavání pro rodiče a děti… Číst více

02.01.2017 | Vánoční koupání při svíčkách | Ve dnech 19. - 23.12.2016 proběhlo v našem centru Frýdek-Místek - Pánské Nové Dvory, koup… Číst více

16.12.2016 | Plavání kojenců a batolat Frýdek-Místek | Nově otevíráme plavání kojenců a batolat v centru Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Pansk… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Praha Modřany | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoročního… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Třinec | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoročn… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/16 Praha - Benice | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoroční… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Nový Jičín | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část … Číst více

07.12.2016 | POZOR OTEVÍRÁ SE NOVÉ CENTRUM | Dobrý den,  chtěli bychom Vás upozornit na vznik nového centra Baby clubu Kenny Frýdek-Mí… Číst více

10.11.2016 | Natáčení pod vodou - Třinec | Dne 16.11.2016 bude probíhat v našem Baby clubu v Třinci Natáčení pod vodou. … Číst více

01.11.2016 | Blok B/16 Praha - Modřany Doplatky záloh | Prosím pozor - Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a … Číst více

17.10.2016 | Focení pod vodou Praha - Benice | Dne 25.11.2016 bude probíhat v centru Praha 10 - Benice Focení rodičů s dětmi pod vodou. … Číst více

17.10.2016 | Natáčení pod vodou Praha - Benice | Dne 18.11.2016 bude probíhat v centru Praha 10 - Benice Natáčení pod vodou. Video V… Číst více

17.10.2016 | Den otevřených dveří v Praze - Benice | Přijměte pozvání na Den otevřených dveří s ukázkou lekcí v našem centru BC Kenny… Číst více

14.10.2016 | informativní schůzka pro rodiče v Praze - Modřany | Informativní schůzka pro rodiče, kteří mají zájem rozvíjet, pohybové dovednosti a … Číst více

14.10.2016 | Focení pod vodou Praha - Modřany | Dne 5.11.2016 bude probíhat v centru Praha 4 - Modřany Focení rodičů s dětmi pod vodou. … Číst více

05.10.2016 | Nový blok B/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový… Číst více

05.10.2016 | Nový blok B/16 Praha - Benice | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový B blok z … Číst více

29.09.2016 | Tatínkovská sváteční lekce | Ve sváteční den, 28.9.2016, kdy tatínkové nemuseli do práce, proběhla ve všech centrech … Číst více

23.09.2016 | Blok A/16 Praha - Modřany | V pondělí, 5.9.2016 začíná 1.část celoročního prožitkového kurzu cvičení a plav… Číst více

23.09.2016 | Víkend sportu | Dne 24.9. bude probíhat Víkend sportu na Praze 12. Nutno hlásit se předem na tel. čísle: +420 736 520… Číst více

20.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Prohlídka prostor a Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

06.09.2016 | Den otevřených dveří Nový Jičín | V Novém Jičíně proběhly minulý týden dny otevřených dveří. Každý náš… Číst více

01.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

01.09.2016 | Natáčení pod vodou - Nový Jičín | Dne 17.9.2016 bude probíhat natáčení pod vodou našich plaváčků. Počet míst je omezen, a… Číst více

30.08.2016 | Natáčení pod vodou - Třinec | Dne 13.9.2016 bude probíhat natáčení pod vodou našich plaváčků. Počet míst je omezen, a… Číst více

29.08.2016 | Spolupráce s nadací "Světluška" | EK tým rozjíždí spolupráci s nadací "Světluška" - zrakově postiženými dětmi… Číst více

23.08.2016 | Týden otevřených dveří v Praze-Benice | Rádi bychom Vás pozvali na Týden otevřených dveří s ukázkovou lekci v našem… Číst více

19.08.2016 | Den otevřených dveří v Praze-Modřany | Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří s ukázkovou lekcí v našem centru Baby… Číst více

15.08.2016 | Reportáž z workshopu pro polské plavací kluby. | Reportáž z workshopu pro polské plavací kluby konané dny 11.8.-12.8. 2016 Dne 12.8.  jsme nav… Číst více

05.08.2016 | Nový blok A/16 Praha - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový A blok z celoročn… Číst více

05.08.2016 | Nový blok A/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový A blok z celoročn… Číst více

26.07.2016 | Plaveme i o prázdinách v našich centrech. | V našich centrech Baby club Kenny Třinec, Nový Jičín, Praha Modřany, Praha Benice probíhají… Číst více

22.06.2016 | Informativní schůzka pro rodiče Praha-Benice | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

07.06.2016 | Nový blok F/16 Praha - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

07.06.2016 | Nový blok F/16 Praha - Benice | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

01.06.2016 | Nový blok F/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Praze - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Třinci | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Novém Jičíně | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Praze - Benicích | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 Frýdek-Místek, Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 Frýdek-Místek, 11.ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

26.02.2016 | Nový blok D/16 Frýdek-Místek Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z celoročn… Číst více

24.02.2016 | Nový blok D/16 Frýdek-Místek 11. ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z celoročn… Číst více

08.02.2016 | Nový blok D/16 Třinec | 08.02.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z… Číst více

08.02.2016 | Nový blok D/16 Praha-Modřany | 08.02.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z… Číst více

21.01.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku,11.ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

15.01.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku, Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

11.01.2016 | Začíná nový blok C/16 v Třinci | 04.01.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z… Číst více

11.01.2016 | Začíná nový blok C/16 v Praze-Benicích | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

23.12.2015 | Vánoční lekce ve Frýdku-Místku | Ve Frýdku-Místku proběhly Vánoční lekce v bazéně. Přinášíme vám… Číst více