Plavání s dětmi 0,6 - 4 roky

Komu je program určen

Rodiče s dětmi od 6 do 48 měsíců.
 

Význam a cíl programu"

 • pravidelný a smysluplně věnovaný čas dítěti
 • prohloubení vzájemného porozumění a následně citové vazby mezi rodičem a dítětem
 • psychické i fyzické uspokojení dítěte = lépe prospívá, jí i spí 
 • zpestření denního režimu dítěte a mateřské dovolené rodičům 
 • odreagování rodičů od každodenních starostí 
 • společenská setkání rodičů i dětí = psychické otužování, nácvik komunikace a řešení konfliktů s vrstevníky po vzoru rodičů, příprava na vstup do kolektivu 
 • rozvoj paměti, soustředěnosti, schopnosti spolupracovat 
 • rozvoj vůle, vytrvalosti a kázně 
 • kvalitní psychomotorický vývoj dítěte (metodika musí odpovídat psychomotorické vyspělosti dítěte) 
 • výchovný proces k získávání hygienických, společenských a pohybových návyků 
 • všestranný zdravý rozvoj dítěte vlivem široké škály podnětů (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů, síla svalů, … ) 
 • otužení organismu rodiče i dítěte – zvýšení obranyschopnosti 
 • prohloubení a zkvalitnění dýchání dítěte i rodiče

Náplň programu

od narození do 1 roku

nácvik tzv. Základních plaveckých dovedností (ZPD), které jsou nezbytným základem na pozdější výuku plavání - jedná se o hry na podporu:

 • získání důvěry dítěte k vodnímu prostředí a jeho citu pro vodu
 • uvolnění dítěte ve vodě v poloze na zádech se zanořenýma ušima
 • výdechů do vody
 • potápění
 • skoků do vody
 • orientace ve vodním prostředí

od 1 do 1,5 roku

 • zdokonalování ZPD
 • nácvik rodičů, jak zachránit tonoucí dítě 
 • nácvik sebezeáchrany rodičů i dětí v případě, že jim ve vodě dojdou síly

od 1,5 roku do 2 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí 
 • nácvik Plaveckých Pohybů (PP) - kraulové nohy (KN) a znakové nohy (ZN)

od 2 do 3 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí 
 • zdokonalování PP - kraulové nohy (KN) a znakové nohy (ZN)
 • nácvik dalších PP - znakové ruce (ZR)

od 3 do 4 let

 • zdokonalování ZPD
 • zdokonalování záchrany tonoucího dítěte a sebezeáchrany rodičů i dětí
 • zdokonalování PP - kraulové nohy (KN), znakové nohy (ZN) a  znakové ruce (ZR)
 • nácvik Plaveckého způsobu (PZ) - Znak (Z)

Odborné vedení programu

Program vedou pouze instruktorky s platným certifikátem o proškolení v Institutu vzdělávání Evy Kiedroňové a s následným pravidelným doškolováním.

Kde program probíhá

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Slovenská republika Polská republika

Moravskoslezský kraj - Certifikovaní odborníci

Bližší informace
Frýdek Místek Pánské Nové Dvory 3766
Denisa Struharňanská
736520414 | fm@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Instruktor  plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku

Bližší informace
Třinec Centrum BC Kenny, Lesní 337, 739 61 Třinec
Košťálová Darina
+420736520415 | trinec@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

 

Motto: "Silný je ten, kdo se umí ovládat".

 • Instruktorka Miniškoličky v Třinci, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti v Třinci, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců, batolat a předškoláčků v Třinci a ve Valašském Meziříčí, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2015 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků - Třinec

Odborné semináře:

1.5.-2.5.2015                     Vhodné pomůcky na podporu PMV a způsob jejich využití - Oldřichovice

2.1.2015                            Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice

5.10.2014                          Mezinárodní konference –  „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

Bližší informace
Třinec Centrum BC Kenny, Lesní 337, 739 61 Třinec
Ostruszková Darina
+420736520415 | trinec@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Motto: "Moudrý je ten, kdo se učí ze všech situací a od všech lidí".

 • Instruktorka Cvičení, plavání a psychoprofylaktické přípravy k porodu v Třinci,  pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Něžné náruče rodičů v Třinci, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Péče o dítě v Třinci, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Koupání novorozenců v Třinci, jednorázová dvouhodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka kurzu Rozvíjej se, děťátko … v Třinci, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Miniškoličky v Třinci, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti v Třinci, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců, batolat a předškoláčků v Třinci, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2003 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků (Baby club Kenny, s.r.o., Praha)

2013 - Rekvalifikační kurz - Instruktor mateřství (Baby club Kenny, s.r.o., Třinec)

2014 - Rekvalifikační kurz - Instruktor psychomotorického vývoje dítěte (Institit vzdělávání Evy Kiedroňové, Praha)

Odborné semináře:

 • 1.5.-2.5.2015
  • Vhodné pomůcky na podporu PMV a způsob jejich využití - Oldřichovice
 • 2.1. 20915
  • Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice
 • 3.10.-5.10.2014
  • Mezinárodní konference – „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

29.8.-30.8.2014                 Novinky v metodě manipulace s dítětem od narození do 1 roku  - Třinec

8.1.2014                           Preventivní opatření v kurzech s cílem snížit nemocnost dětí  - Praha

13.12.-14.12.2013             Workshop – Vaničkování – Třinec

2.11.2013                         Dětská jóga s Hankou Luňanovou – Praha

30.8.- 1.9.2013                  Současné trendy v péči o hygienu dítěte a výběr vhodné kosmetiky -  Praha – Modřany

                                        Workshop – Psychomotorický vývoj dítěte

                                        Workshop – Hudebně pohybově tanečního programů s Mgr. Helenou Pírovou

7.9.-9.9.2007                     Koncepce lekcí ve spojení plavání se cvičením, organizace a náplň  obsah balíčků

26.1.-28.1.2007                  Cvičení rodičů s dětmi na míči

                                         Práce s hlasem- hlasová hygiena

                                         Nonverbální komunikace – Lipnice nad Sázavou

20.1.-22.1.2006                  Psychomotorické hry pro děti od 1,5 roku – Doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

                                         Instruktor pedagogem – Paeddr. Marcela Mušlová  - Hrotovice

Bližší informace
Frýdek Místek Centrum BC Kenny u 11.ZŠ, ul. Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek Místek
Potiorková Anna
+420736520414 | fm@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Motto: "Nejlepší víra je ta, která nás dělá citlivého, laskavého, objektivního, milujícího, lidského, odpovědného a etického člověka."

 • Instruktorka Něžné náruče rodičů ve Frýdku Místku, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Péče o dítě ve Frýdku Místku, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Koupání novorozenců ve Frýdku Místku, jednorázová dvouhodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka kurzu Rozvíjej se, děťátko … ve Frýdku Místku, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Miniškoličky ve Frýdku Místku, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti ve Frýdku Místku, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců, batolat a předškoláčků ve Frýdku Místku, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2000 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků (Baby club Kenny, s.r.o., Praha)

2009 - Rekvalifikační kurz - Instruktor mateřství (Baby club Kenny, s.r.o., Třinec)

2013 - Rekvalifikační kurz - Instruktor psychomotorického vývoje dítěte (Institit vzdělávání Evy Kiedroňové, Praha)

Odborné semináře:

2015_01_02                    Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice

2014_10_03-05               Mezinárodní konference– „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

2014_08_29-30               Novinky v metodě manipulace s dítětem od narození do 1 roku  - Třinec

29.3.-30.3.2014                Workshop – Cvičení   pro rodiče s dětmi a miniškoličku - Třinec

8.1.2014                          Preventivní opatření v kurzech s cílem snížit nemocnost dětí  - Praha

13.12.-14.12.2013            Workshop – Vaničkování – Třinec

2.11.2013                        Dětská jóga s Hankou Luňanovou – Praha

30.8.- 1.9.2013                 Současné trendy v péči o hygienu dítěte a výběr vhodné kosmetiky . Praha – Modřany

7.12.-9.12.2012                Workshop – Metodika plavání kojenců 6-12.m – Sudopark SK

24.8.-26.8.2012                Metodika plavání, výdechů a potápění dětí  do 1 roku – Praha

16.3.2012                        Workshop – Plavání s dětmi s odchylkou PMV dítěte – Praha, Třinec

17.2.-19.2.2012                Metodika   „ Rozvíjej se děťátko„ – Malenovice

20.1.-22.1.2012                Manipulace s dítětem se Širokým balením a s odchylkou PMV dítěte – Malenovice

9.11.-12.11.2011              Otužování nejmenších – Čeladná

3.6.-5.6.2011                    Vyšetřovací metody odchylek od psychomotorického vývoje – Čeladná

4.3.-6.3.2011                    Rozvoj emoční inteligence- Čeladná

10.12.-12.12.2010             Stimulace dítěte do 1 roku v souladu s PMV – Čeladná

27.8.- 29.8.2010                Plavání s dětmi 6.-12. měsíců  -Sepetná

29.8.-30.8.2009                 Masáže kojenců

                                        Znaková řeč Baby Sings

                                        Školení BOZP a požární ochrany  - Lipnice nad Sázavou

25.1.2009                          Organizace a náplň miniškoličky  - Třinec

21.9.2008                          Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let

7.9.-9.9.2007                     Koncepce lekcí ve spojení plavání se cvičením, organizace a náplň  obsah balíčků

26.1.-28.1.2007                 Cvičení rodičů s dětmi na míči

                                        Práce s hlasem- hlasová hygiena

                                        Nonverbální komunikace – Lipnice nad Sázavou

20.1.-22.1.2006                  Psychomotorické hry pro děti od 1,5 roku – Doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

                                         Instruktor pedagogem – Paeddr.. Marcela Mušlová  - Hrotovice

2.9.-4.9.2005                      Nejčastější úrazy u dětí

                                         Metodika krok po kroku – Hrotovice

21.1.-23.1.2005                   Využití pomůcek v bazénu

                                          Metoda Dobrého startu v péči o dítě – Hrotovice

 

Bližší informace
Nový Jičín Centrum BC Kenny, Jubilejní 482/1, 74101 Nový Jičín
Szolonyová Renata
+420736520422 | nj@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Motto: "Důležité je, jak jednáme s rodinou a přáteli, jak se chováme v práci, ve společnosti a před světem".

 • Instruktorka Něžné náruče rodičů v Novém Jičíně, jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Péče o dítě v Novém Jičíně jednorázová pětihodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Koupání novorozenců v Novém Jičíně, jednorázová dvouhodinová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka Poradny o psychomotorickém vývoji dítěte v Novém Jičíně, jednorázová 30 – 60 minutová lekce v dohodnutém termínu
 • Instruktorka kurzu Rozvíjej se, děťátko … v Novém Jičíně, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Miniškoličky v Novém Jičíně, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti v Novém Jičíně, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců, batolat a předškoláčků v Novém Jičíně, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2007 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků (Baby club Kenny, s.r.o., Praha)

2013 - Rekvalifikační kurz - Instruktor psychomotorického vývoje dítěte (Institit vzdělávání Evy Kiedroňové, Praha)

Odborné semináře:

1.5.-2.5.2015                    Vhodné pomůcky na podporu PMV a způsob jejich využití - Oldřichovice

2.1. 20915                        Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice

3.10.-5.10.2014                 Mezinárodní konference – „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

29.8.-30.8.2014                 Novinky v metodě manipulace s dítětem od narození do 1 roku  - Třinec

29.3.-30.3.2014                 Workshop – Cvičení   pro rodiče s dětmi a miniškoličku - Třinec

13.12.-14.12.2013             Workshop – Vaničkování – Třinec

2.11.2013                         Dětská jóga s Hankou Luňanovou – Praha

30.8.- 1.9.2013                  Současné trendy v péči o hygienu dítěte a výběr vhodné kosmetiky - Praha – Modřany

                                        Workshop – Psychomotorický vývoj dítěte

                                        Workshop – Hudebně pohybově tanečního programů s Mgr. Helenou Pírovou

7.12.-9.12.2012                  Workshop – Metodika plavání kojenců 6-12.m – Sudopark SK

24.8.-26.8.2012                  Metodika plavání, výdechů a potápění dětí  do 1 roku – Praha

16.3.2012                          Workshop – Plavání s dětmi s odchylkou PMV dítěte – Praha, Třinec

17.2.-19.2.2012                  Metodika   „ Rozvíjej se děťátko„ – Malenovice

20.1.-22.1.2012                  Seminář – Manipulace s dítětem se Širokým balením a s odchylkou PMV dítěte – Malenovice

9.11.-12.11.2011                Otužování nejmenších – Čeladná

26.8.-28.8.2011                  Metodika plavání – Nejdůležitější prvky jednotlivých lekcí – Lednice, Včelařský dvůr

27.8.- 29.8.2010                 Plavání s dětmi 6.-12. měsíců  -Sepetná

29.8.-30.8.2009                  Masáže kojenců - Lipnice nad Sázavou

                                         Znaková řeč Baby Sings

                                         Školení BOZP a požární ochrany 

25.1.2009                           Organizace a náplň miniškoličky  - Třinec

21.9.2008                           Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let

 

Bližší informace
Nový Jičín Centrum BC Kenny, Nový Jičín
Tkadlecová Martina
+420 736 520 422 | novyjicin@kenny.cz | www.evakiedronova.cz | Poslat přihlášku

Odbornost instruktora, program, rozsah a cena:

Motto: "Vesmír je ozvěnou našich myšlenek a skutků."

 • Instruktorka kurzu Rozvíjej se, děťátko … ve Frýdku Místku a v Novém Jičíně, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Miniškoličky v Novém Jičíně, pravidelný kurz, 8 lekcí, 1x týdně
 • Instruktorka Příměstských Táborů pro děti v Novém Jičíně, délka trvání 5 dnů, po – pá od 9,00 do 16,00 hod.
 • Instruktorka Plavání kojenců, batolat a předškoláčků ve Frýdku Místku, v Novém Jičíně a ve Valašském Meziříčí, pravidelný kurz, 16 lekcí, 2x týdně

Vzdělání v oboru:

2002 - Rekvalifikační kurz - Instruktor cvičení a plavání kojenců, batolat a předškoláčků (Baby club Kenny, s.r.o., Praha)

2015 - Rekvalifikační kurz - Instruktor psychomotorického vývoje dítěte (Institut vzdělávání Evy Kiedroňové, spolek, Praha)

 

Odborné semináře:

1.5.-2.5.2015                    Vhodné pomůcky na podporu PMV a způsob jejich využití - Oldřichovice

2.1. 20915                        Zvyšování komunikačních dovednosti a empatie - Oldřichovice

3.10.-5.10.2014                 Mezinárodní konference – „ Význam a způsob plavání kojenců a batolat v jednotlivých zemích“ -Třinec

29.8.-30.8.2014                 Novinky v metodě manipulace s dítětem od narození do 1 roku  - Třinec

29.3.-30.3.2014                 Workshop – Cvičení   pro rodiče s dětmi a miniškoličku - Třinec

13.12.-14.12.2013              Workshop – Vaničkování – Třinec

2.11.2013                          Dětská jóga s Hankou Luňanovou – Praha

30.8.- 1.9.2013                  Současné trendy v péči o hygienu dítěte a výběr vhodné kosmetiky - Praha – Modřany

                                        Workshop – Psychomotorický vývoj dítěte

                                        Workshop – Hudebně pohybově tanečního programů s Mgr. Helenou Pírovou

7.12.-9.12.2012                  Workshop – Metodika plavání kojenců 6-12.m – Sudopark SK

24.8.-26.8.2012                  Metodika plavání, výdechů a potápění dětí  do 1 roku – Praha

16.3.2012                          Workshop – Plavání s dětmi s odchylkou PMV dítěte – Praha, Třinec

17.2.-19.2.2012                  Metodika   „ Rozvíjej se děťátko„ – Malenovice

20.1.-22.1.2012                  Seminář – Manipulace s dítětem se Širokým balením a s odchylkou PMV dítěte – Malenovice

9.11.-12.11.2011                Otužování nejmenších – Čeladná

26.8.-28.8.2011                  Metodika plavání – Nejdůležitější prvky jednotlivých lekcí – Lednice, Včelařský dvůr

3.6.-5.6.2011                      Vyšetřovací metody odchylek od psychomotorického vývoje – Čeladná

4.3.-6.3.2011                     Rozvoj emoční inteligence- Čeladná

10.12.-12.12.2010              Stimulace dítěte do 1 roku v souladu s PMV – Čeladná

27.8.- 29.8.2010                Plavání s dětmi 6.-12. měsíců  -Sepetná

29.8.-30.8.2009                 Masáže kojenců - Lipnice nad Sázavou

                                        Znaková řeč Baby Sings

                                        Školení BOZP a požární ochrany 

25.1.2009                          Organizace a náplň miniškoličky  - Třinec

21.9.2008                          Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let

7.9.-9.9.2007                      Koncepce lekcí ve spojení plavání se cvičením, organizace a náplň  obsah balíčků

26.1.-28.1.2007                  Cvičení rodičů s dětmi na míči – Lipnice nad Sázavou

                                         Práce s hlasem- hlasová hygiena

                                         Nonverbální komunikace

20.1.-22.1.2006                   Psychomotorické hry pro děti od 1,5 roku – Doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc.

                                          Instruktor pedagogem – Paeddr. Marcela Mušlová  - Hrotovice

2.9.-4.9.2005                       Nejčastější úrazy u dětí – Hrotovice

                                          Metodika krok po kroku

21.1.-23.1.2005                    Využití pomůcek v bazénu – Hrotovice

                                          Metoda Dobrého startu v péči o dítě

Potřebné vybavení účastníků do programu

Pro rodiče

na cvičení

 • jednobarevný přiléhavý nátělník světlých pastelových barev – těsný, bez rukávů
 • pohodlné legíny nebo kraťasy a světlé ponožky
 • nápoj na pravidelné popíjení

na plavání

 • plavky (nejlépe v celku), plaveckou čepici, plavecké brýle
 • osušku, mycí potřeby, hřeben, tělové mléko, pleťový krém, apod.

Pro dítě

na cvičení

 • plena a body bez nohaviček a s krátkým rukávkem (během cvičení dítě svlékáme do pleny)
 • oblíbenou hračku, šidítko
 • látkovou plenu, náhradní plenu
 • vlhčené kapesníčky
 • nápoj

na plavání

 • těsné přiléhavé plavky z plavkoviny s gumičkami kolem stehen a pasu
 • plavecké brýlky
 • plavecká čepička
 • tetra osušku a froté osušku
 • dětské mýdlo, olejíček nebo pleťové mléko, smotky, hřebínek
 • látkovou plenu, náhradní oblečení, čisté pleny
 • suché a vlhčené kapesníčky

Jak postupovat v případě zájmu o program

Kurz "Rozvíjej se, děťátko ..." metodou Evy Kiedroňové probíhá pouze v centrech, kde působí Instruktoři s platným Certifikátem.

V případě zájmu o zařazení dítěte do kurzu „Rozvíjej se, děťátko …“, je potřeba zavolat na telefonní číslo nebo napsat na e-mailovou adresu vybraného certifikovaného odborníka (viz níže), který je nejblíže místu bydliště dítěte a dohodnout si nejdříve termín informativní schůzky, nebo-li "Besedy s rodiči", kde se v klidu seznámíte s firmou, prostory a programem Baby clubu Kenny a kde se také dovíte veškeré důležité informace.

Účast na Besedě s rodiči je nezávazná, ale s ohledem na zajištění co nejlepší organizace, průběhu lekce i prožitků dětí a rodičů je nutná. Informativní schůzka pro oba rodiče i s dítětem trvá cca dvě hodiny. V průběhu je zde možno dítě nakojit i přebalit. Díky předaným informacím o organizaci programu, hygienických zásadách, bezpečnostních opatřeních, cenách i řešení neúčasti na lekci nedochází později ke zbytečným nedorozuměním.

Po Besedě s rodiči si mohou rodiče rezervovat místo v kurzu oproti záloze a pohodlně si nakoupit vše potřebné (plavky, čepičku, plavecké brýle pro dítě i rodiče, plavecké pomůcky, ...). Cílem je, aby na první lekci měli již vše vyřízeno a mohli se tak plně věnovat lekci a dítěti.

Pro rodiče s dětmi do jednoho roku, kdy dítě prochází nejbouřlivějším vývojem a tudíž i nejdůležitějším obdobím v jeho životě,  je nutné, aby si ihned na Besedě s rodiči objednali termín poradny o psychomotorickém vývoji dítěte, které je potřeba se zúčastnit nejlépe před nástupem do kurzu nebo těsně po jeho zahájení. Na základě výsledků bude dítě zařazeno do adekvátní skupinky s ohledem na úroveň psychomotorické vyspělosti a dalších potřeb dítěte. Cílem je, aby dítě nebylo při činnosti ve vývoji omezováno, ale ani přetěžováno. Poplatek za poradnu o PMV dítěte je potřeba uhradit samostatně, není zahrnut v ceně za kurz.

Podmínky kurzu

Kurzy celoroční a nepřetržité.

Celoroční kurzy jsou rozděleny na platební období - dvouměsíční bloky, které začínají vždy v září blok - "A", listopadu - blok "B", lednu - blok "C", březnu - blok "D", květnu - blok "E" a v červenci - blok "F".

Platební bloky jsou dlouhé 7-9 týdnů.

S ohledem na celkově pozitivní význam plavání na zdraví dítěte doporučujeme dětem plavat pravidelně 2x týdně.

Vedená lekce trvá 60 minut, ale je potřeba počítat s časem 130 min:

 • 10 min. převlákání a příprava na rozcvičku
 • 20 min. teoretická část a rozcvička v tělocvičně
 • 10 min. převlákání, osobní hygiena a příprava do bazénu
 • 30 min. lekce v bazéně
 • 20 min. sprchování, osušení a převlečení v šatně
 • 40 min. aklimatizace po plavání v herničce v prostorách recepce

Děti jsou rozděleny do 7 - 9.ti členných skupinek, a to podle věku a psychomotorické vyspělosti:

 1. děti do 3 měsíce věku
 2. děti ve věku 3-6 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - stabilní poloha na zádech v ose a s těžištěm mezi lopatkami, 1.vzpřímení v poloze na bříšku)
 3. děti ve věku 5-11 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - obrat ze za na bříško, 2.vzpřímení v poloze na bříšku, děti, které nelezou)
 4. děti ve věku 8-15 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - lezení po čtyřech, do doby, než začnou upřednostňovat chůzi před lezením)
 5. děti 10-18 měsíců (podmínka zařazení do této skupinky - samostatná chůze)
 6. děti 18-24 měsíců
 7. děti 2-3 roky

Vzhledem k velkému zájmu o tento kurz, nedostatku volných míst a obtížné organizaci, je nutno dohodnutý termín potvrdit platbou dle dohody s vedoucí vybraného centra a na účet vybraného centra!!!

Do centra je potřeba se dostavit alespoň 15 min. před dohodnutým časem pro zahájení lekce, aby se rodiče stihli převléknout do sportovního oblečení (kraťasy nebo legíny, světlý nátělník a bílé ponožky), poté dítě dle potřeby nakrmit, přebalit, svléknout do body a seznámit s prostředím. Těsně před lekcí je potřeba nakrmit především děti do 5-6. měsíce věku. Starší děti je vhodné nakrmit cca půl hodiny před zahájením lekce.

Náhradní lekce za předem omluvené hodiny

Stornopoplatek za zrušený nebo převedený termín kurzu:

 • více než 3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 300,- Kč
 • 1-3 dny před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 50% ceny
 • Méně než 15 hod. před stanoveným termínem zahájení celého bloku plavání – 100% ceny

Systém náhradních lekcí za absenci:

Za nahlášenou absenci 1-8 týdnů před konáním lekce nabízíme Náhradní lekci 1:1 pouze v případě, že bude vybrána v předem dohodnutém termínu před termínem konání řádné lekce. V případě výběru Náhradní lekce po termínu konání řádné lekce je možno tuto lekci vybrat pouze v poměru 2:1, to znamená, že za nezúčastněné lekce poskytujeme 1 lekci náhradní.

Za neočekávanou absenci, která bude nahlášena nejpozději do 8,00 hod. v den absence, a to zásadně formou SMS na tel.č. vedoucí centra, nabízíme NL pouze v poměru 2:1, kterou nutno vybrat do konce trvání zaplaceného bloku v náhradní skupince dle dohody na recepci.

Po ukončení bloku je možno vybírat NL max. 4 týdny. Poté nárok na NL propadá.

Na náhradní lekci není nárok za:

 • neomluvenou neúčast v řádné lekci
 • pozdě omluvenou neúčast v řádné lekci, to znamená v den trvání lekce, ale po 8,00 hod.
 • neomluvenou neúčast na dohodnutém termínu náhradní lekce

Finanční vyrovnání ani převody lekcí za neúčast nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.

Rozsah a cena kurzu

  Akutální blok Následující blok
Třinec F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Modřany F/18 - 16.7.-30.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Benice F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Frýdek-Místek  F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018
Nový Jičín F/18 - 9.7.-31.8.2018 A/19 - 3.9.-2.11.2018

Ceny za kurz jsou v každém centru jiné s ohledem na výši nájmu, energie a další náklady spojené se samotným provozem centra.

Ceny se také liší podle zvolené intenzity plavání a množství zakoupených lekcí.

Ceny Vám sdělí vedoucí instruktorka na kontaktním telefonním čísle vybraného centra. V případě, že se nebudete moci hned dovolat (důvodem může být probíhající Beseda s rodiči či komunikace s jiným rodičem), napište prosím sms.

Slevy

 • Na tento program je možno uplatnit členskou slevu za věrnost 5 – 30% dle dosaženého členství
 • Podmínkou jakékoliv slevy je včasná platba zálohy a doplatku v termínu, který je určen pro každý blok.
 • Termíny jsou zveřejněny vždy na nástěnce centra a v aktualitách každého centra

Na získání členství je zapotřebí:

 • 6 bloků (lekce 2x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 1x týdně) po sobě jdoucích nepřerušeně nebo
 • 8 bloků (lekce 2x týdně) přerušovaně nebo
 • 10 bloků (lekce 1x týdně) přerušovaně

Do součtu bloků se nepočítá ten, na který byla poskytnuta sleva 30 %, což je sleva maximální.

Druhy členství a výše slev:

 • bronzové - 5 %
 • stříbrné - 10 %
 • zlaté - 15 %
 • křišťálové - 20 %
 • diamantové - 25 %
 • maximální sleva - platinové členství, sleva pro sourozence či postižené děti - 30 %

Přihláška na program

Archiv

16.03.2017 | Beseda pro rodiče Frýdek-Místek | Informativní schůzka pro oba rodiče i s dítětem od narození do 6.ti let, kteří mají zájem… Číst více

01.03.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Modřany | Informativní schůzka na Blok D pro rodiče, kteří mají zájem rozvíjet, pohybové… Číst více

01.03.2017 | Beseda pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

01.03.2017 | Nový blok D/ Frýdek-Místek | Plavání kojenců a batolat v Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory… Číst více

22.02.2017 | Blok D/17 Třinec | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok D/17 -  4. část … Číst více

20.02.2017 | Beseda s rodiči v Praze - Benicích | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

13.02.2017 | Nový blok D/17 Praha-Benice | Začínáme nový Blok D/17 od 13. března 2017 a do 12. května 2017, ceně a termínech zá… Číst více

09.02.2017 | Začíná nový blok D/17 v Praze -Modřanech | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok D/17 -  3. část celoroční… Číst více

18.01.2017 | Nový blok C/17 Frýdek-Místek | Plavání kojenců a batolat v Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Panské Nové Dvory… Číst více

13.01.2017 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Informativní schůzka pro rodiče s dětmi od narození do 6.ti let, kteří mají zájem rozví… Číst více

10.01.2017 | "Záchranářské lekce" v centru Nový Jičín | V Baby clubu Kenny v Novém Jičíně probíhají v rámci kurzů plavání pro rodiče a děti… Číst více

02.01.2017 | Vánoční koupání při svíčkách | Ve dnech 19. - 23.12.2016 proběhlo v našem centru Frýdek-Místek - Pánské Nové Dvory, koup… Číst více

16.12.2016 | Plavání kojenců a batolat Frýdek-Místek | Nově otevíráme plavání kojenců a batolat v centru Baby clubu Kenny ve Frýdku-Místku, Pansk… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Praha Modřany | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoročního… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Třinec | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoročn… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/16 Praha - Benice | Milí rodiče, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část celoroční… Číst více

16.12.2016 | Nový blok C/17 Nový Jičín | Milí rodiče a děti, chtěli bychom Vás pozvat na další blok C/17 -  2. část … Číst více

07.12.2016 | POZOR OTEVÍRÁ SE NOVÉ CENTRUM | Dobrý den,  chtěli bychom Vás upozornit na vznik nového centra Baby clubu Kenny Frýdek-Mí… Číst více

10.11.2016 | Natáčení pod vodou - Třinec | Dne 16.11.2016 bude probíhat v našem Baby clubu v Třinci Natáčení pod vodou. … Číst více

01.11.2016 | Blok B/16 Praha - Modřany Doplatky záloh | Prosím pozor - Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a … Číst více

17.10.2016 | Natáčení pod vodou Praha - Benice | Dne 18.11.2016 bude probíhat v centru Praha 10 - Benice Natáčení pod vodou. Video V… Číst více

17.10.2016 | Den otevřených dveří v Praze - Benice | Přijměte pozvání na Den otevřených dveří s ukázkou lekcí v našem centru BC Kenny… Číst více

17.10.2016 | Focení pod vodou Praha - Benice | Dne 25.11.2016 bude probíhat v centru Praha 10 - Benice Focení rodičů s dětmi pod vodou. … Číst více

14.10.2016 | informativní schůzka pro rodiče v Praze - Modřany | Informativní schůzka pro rodiče, kteří mají zájem rozvíjet, pohybové dovednosti a … Číst více

14.10.2016 | Focení pod vodou Praha - Modřany | Dne 5.11.2016 bude probíhat v centru Praha 4 - Modřany Focení rodičů s dětmi pod vodou. … Číst více

05.10.2016 | Nový blok B/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový… Číst více

05.10.2016 | Nový blok B/16 Praha - Benice | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový B blok z … Číst více

29.09.2016 | Tatínkovská sváteční lekce | Ve sváteční den, 28.9.2016, kdy tatínkové nemuseli do práce, proběhla ve všech centrech … Číst více

23.09.2016 | Blok A/16 Praha - Modřany | V pondělí, 5.9.2016 začíná 1.část celoročního prožitkového kurzu cvičení a plav… Číst více

23.09.2016 | Víkend sportu | Dne 24.9. bude probíhat Víkend sportu na Praze 12. Nutno hlásit se předem na tel. čísle: +420 736 520… Číst více

20.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Třinci | Prohlídka prostor a Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plaván… Číst více

06.09.2016 | Den otevřených dveří Nový Jičín | V Novém Jičíně proběhly minulý týden dny otevřených dveří. Každý náš… Číst více

01.09.2016 | Informativní schůzka pro rodiče v Novém Jičíně | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

01.09.2016 | Natáčení pod vodou - Nový Jičín | Dne 17.9.2016 bude probíhat natáčení pod vodou našich plaváčků. Počet míst je omezen, a… Číst více

30.08.2016 | Natáčení pod vodou - Třinec | Dne 13.9.2016 bude probíhat natáčení pod vodou našich plaváčků. Počet míst je omezen, a… Číst více

29.08.2016 | Spolupráce s nadací "Světluška" | EK tým rozjíždí spolupráci s nadací "Světluška" - zrakově postiženými dětmi… Číst více

23.08.2016 | Týden otevřených dveří v Praze-Benice | Rádi bychom Vás pozvali na Týden otevřených dveří s ukázkovou lekci v našem… Číst více

19.08.2016 | Den otevřených dveří v Praze-Modřany | Rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených dveří s ukázkovou lekcí v našem centru Baby… Číst více

15.08.2016 | Reportáž z workshopu pro polské plavací kluby. | Reportáž z workshopu pro polské plavací kluby konané dny 11.8.-12.8. 2016 Dne 12.8.  jsme nav… Číst více

05.08.2016 | Nový blok A/16 Praha - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový A blok z celoročn… Číst více

05.08.2016 | Nový blok A/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový A blok z celoročn… Číst více

26.07.2016 | Plaveme i o prázdinách v našich centrech. | V našich centrech Baby club Kenny Třinec, Nový Jičín, Praha Modřany, Praha Benice probíhají… Číst více

22.06.2016 | Informativní schůzka pro rodiče Praha-Benice | Informativní schůzka pro zájemce o kurz Rozvíjej se, děťátko a Plavání nejmenší… Číst více

07.06.2016 | Nový blok F/16 Praha - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

07.06.2016 | Nový blok F/16 Praha - Benice | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

01.06.2016 | Nový blok F/16 Třinec | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový F blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Třinci | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Novém Jičíně | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Praze - Benicích | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 Frýdek-Místek, Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 Frýdek-Místek, 11.ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

15.04.2016 | Nový blok E/16 v Praze - Modřany | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový E blok z celoročn… Číst více

26.02.2016 | Nový blok D/16 Frýdek-Místek Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z celoročn… Číst více

24.02.2016 | Nový blok D/16 Frýdek-Místek 11. ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z celoročn… Číst více

08.02.2016 | Nový blok D/16 Třinec | 08.02.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z… Číst více

08.02.2016 | Nový blok D/16 Praha-Modřany | 08.02.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový D blok z… Číst více

21.01.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku,11.ZŠ | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

15.01.2016 | Začíná nový blok C/16 ve Frýdku-Místku, Olešná | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

11.01.2016 | Začíná nový blok C/16 v Třinci | 04.01.2016 - informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z… Číst více

11.01.2016 | Začíná nový blok C/16 v Praze-Benicích | Informace o délce trvání, ceně a termínech záloh a doplatků na nový C blok z celoročn… Číst více

23.12.2015 | Vánoční lekce ve Frýdku-Místku | Ve Frýdku-Místku proběhly Vánoční lekce v bazéně. Přinášíme vám… Číst více