Kenny

Mateřství

Prožitkové programy v oblasti Mateřství jsou určeny pro nastávající rodiče.

Kurzy jsou zaměřeny na psychickou i fyzickou přípravu partnerů nejenom k porodu, ale také na péči o dítě. Cílem je, aby rodiče mohli nabídnout svému dítěti ihned po jeho narození tu nejlepší péči, která povede nejenom k jeho spokojenosti, ale také k všestrannému vývoji v souladu s jeho přirozenými dispozicemi.

Více informací

„Na dobrém začátku závisí všecko.“

Péče o dítě

Prožitkové kurzy v oblasti péče o dítě jsou určeny především pro rodiče prvorozených dětí od narození do 4. měsíce věku. Besedy s odborníky jsou přínosem pro rodiče s dětmi do šesti let.

Obsahem těchto programů jsou kurzy a besedy s odborníky, zaměřené na informace i nácvik správné manipulace a komunikace s dítětem, přebalování, výživu, péči o zoubky a nehty, ukládání kojence ke spánku, nastavení denního režimu a všech dalších dovedností týkajících se každodenní péče o zdravé i nemocné dítě.

Více informací

„Moudrý je ten, kdo se učí ze všech situací a od všech lidí.“

Cvičení

Kurzy „Rozvíjej se, děťátko …“ jsou určeny pro rodiče s dětmi od narození do 3. roku věku. Miniškolička je pro děti od 1 roku do 3 let, a probíhá bez rodičů.

Cílem těchto programů je nejenom otužování, rozvoj rovnováhy, orientačních dovedností, koordinace pohybů a posilování všech důležitých posturálních svalů rodiče i dítěte při společných pohybových aktivitách, ale také nácvik a zdokonalování vzájemné komunikace, soustředěné pozornosti a celkového psychomotorického vývoje dítěte.

Více informací

„Cvičím, zpívám, maluji, Kenny prostě miluji.“

Plavání

Kurzy „plavání“ kojenců, batolat a předškoláčků jsou určeny pro rodiče s dětmi od narození do 4. roku věku. Výuka plavání pro děti z mateřských škol a pro předškoláky po čtvrtém roku věku probíhá bez rodičů.

Cílem plavání je otužování, nácvik a postupné zdokonalování nejdříve základních plaveckých dovedností, později plaveckých pohybů a nakonec plaveckých způsobů. Výuka probíhá hravou, citlivou a nenásilnou formou napodobování rodičů i instruktorů, a to za doprovodu písniček či básniček. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti.

Více informací

„Ve vodě já plavu rád, pojď si se mnou zaplavat.“