Novinka: Limitovaná sleva na kurzy do konce dne dětí! ZDE

Upoutávka na celý kurz

1.díl kurzu

Vývoj kojence do 1 roku

Tento internetový kurz je zaměřen na správnou manipulaci s kojencem v souladu s jeho potřebami a psychomotorickou vyspělostí. Zvedání, chování, mytí zadečku, přetáčení, pokládání a polohování dítěte patří mezi nejčastější úkony při péči o ně v průběhu celého dne. Způsob manipulace s dítětem ovlivňuje nejenom jeho spokojenost, ale také celkový rozvoj. Proto jsou tyto informace a dovednosti nejdůležitější především pro nastávající rodiče a rodiče nejmenších dětí.

1. Lekce ZDARMA
2. - 12. Lekce: 990,-

Seznam lekcí


Lekce 1:

Význam správného vývoje dítěte v prvním roce života

Délka lekce: 7:49

Víte, proč je první rok života člověka tak důležitý? ● Jste si vědomi, z jak obtížné situace startuje novorozenec a jakých dovedností by mělo dosáhnout dítě do 1 roku? ● Znáte všechny oblasti, které je potřeba u dítěte v prvním roce dobře nastartovat z hlediska celkového psychomotorického vývoje, aby pak v dalším životě mohlo využít všech svých přirozených vývojových možností, kterými je vybaveno? ● Tušíte, co je nejčastější příčinou odchylek od správného vývoje kojence? ● A věděli byste, kdo a jak může nejlépe jeho kvalitní rozvoj ovlivnit?

Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v této, 1. lekci 1. dílu Internetového videokurzu „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 2:

Rozvoj polohy na zádech

Délka lekce: 9:12

Všimli jste si někdy, jak vypadá novorozené dítě ležící v poloze na zádech na běžné podložce? ● Poznáte, kdy se Vaše dítě cítí v poloze na zádech skutečně dobře a kdy je nejisté? ● Víte, jak by mělo zvládnout tuto polohu zdravé dítě do 3., a pak do 6. měsíce věku? ● A věděli jste, že dobře zvládnutá poloha na zádech je doslova základem pro další rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho psychomotorického vývoje?

Jakou péči a stimulaci je potřeba dítěti nabídnout, aby mělo šanci tyto dovednosti zvládnout správně, to se dozvíte v této lekci.


Lekce 3:

Rozvoj sluchu

Délka lekce: 9:18

Zajímá Vás, zda Vaše dítě dobře slyší? ● A chtěli byste si jeho sluch sami jednoduše otestovat? ● Víte, jaké chování, spolupráci a reakce na sluchové podněty můžete postupně očekávat u zdravého dítěte od narození do 1 roku? ● Myslíte si, že sluch u malého kojence se vyvíjí naprosto přirozeně? Nebo ho můžete významně ovlivnit svou péčí? ● Tušíte, jak důležité jsou sluchové podněty, které dítěti nabízíte v průběhu dne?

Chcete-li vědět čím, kdy a jak můžete nejlépe ovlivnit sluch dítěte, aby pak mohlo rozvíjet své přirozené dispozice také v dalších oblastech, pak se podívejte na tuto lekci.


Lekce 4:

Rozvoj zraku

Délka lekce: 9:31

Dovedete si představit, jak vidí zdravé dítě ihned po narození? ● A chcete sami umět rozpoznat, jestli Vaše dítě vidí dobře? ● Věděli jste, že kvalitní zrak kojence ovlivňuje také jeho rozvoj ve všech dalších oblastech psychomotorického vývoje? ● Chcete vědět, jak se dítě rozvíjí z hlediska zraku měsíc po měsíci v průběhu prvního roku jeho života? ● A jste si vědomi, jak významnou roli při tomto rozvoji sehráváte právě vy, rodiče?

Jestli chcete umět cíleně rozvíjet zrak svého kojence ve prospěch jeho kvalitního všestranného vývoje, podívejte se na tuto, 4. lekci 1. dílu internetového videokurzu pod názvem „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 5:

Rozvoj jemné motoriky

Délka lekce: 8:09

Věděli jste, že k lateralitě, nebo-li k vyhranění člověka k praváctví či leváctví začne docházet postupně až po 1.roce věku, a že do té doby byste neměli vůbec rozpoznat, zda je Vaše dítě pravák či levák? ● Tušili jste, že do jednoho roku by mělo Vaše děťátko používat obě ruce stejně proto, aby díky symetrickému mávání horními končetinami s hračkou v ručkách posilovalo všechny důležité posturální svaly, které budou později zodpovídat za jeho správné vzpřímení v ose? ● Slyšeli jste již někdy proč a jak souvisí jemná motorika, nebo-li rozvoj ruček, hmatu a úchopu s postupným rozvojem řeči a s rozumovým vývojem?

Pokud chcete vědět, jaký vývoj z hlediska jemné motoriky můžete očekávat u zdravého a dobře prospívajícího dítěte, a také, co Vaše děťátko potřebuje, aby se mohlo rozvíjet správně, tak se podívejte na tuto lekci.


Lekce 6:

Rozvoj souher končetin s tělíčkem

Délka lekce: 8:44

Slyšeli jste někdy o souhrách končetin s tělíčkem? ● A věděli byste, jak velký význam mají tyto souhry pro celkový rozvoj dítěte? ● Víte, proč je správná spolupráce končetin s tělíčkem důležitá a jakým způsobem ovlivňuje proces vertikalizace i výslednou kvalitu vzpřímení? ● Co je základem pro kvalitní rozvoj těchto souher? ● A tušíte, o jakou spolupráci se vůbec jedná a jak se rozvíjí u dobře prospívajícího kojence měsíc po měsíci v průběhu prvního roku?

Pokud chcete vědět, co je potřeba udělat proto, aby se dítě mělo šanci rozvíjet v souhrách ideálním způsobem, pak se inspirujte v této, 6. lekci 1. dílu internetového videokurzu pod názvem „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 7:

Rozvoj polohy na bříšku

Délka lekce: 10:48

Věděli jste, že po narození je poloha na bříšku pouze cvičná a že by v ní dítě nemělo odpočívat a spát dříve, než se do ní za tímto účelem přetočí svévolně a samo? ● Je vůbec nácvik polohy na bříšku ihned po narození důležitý? ● Od kdy tedy dítě na bříško pokládat? V jakou dobu? Na jak dlouho? A v jakých podmínkách? ● Je potřeba dítě na kvalitní zvládnutí této polohy nejdříve nějak připravit? A jak? ● Jakým způsobem je nejlépe děťátko na bříško přetáčet?

Rozvoj kojence od narození v poloze na bříšku měsíc po měsíci a na co si dávat pozor, to si ukážeme v této lekci.


Lekce 8:

Rozvoj vzpřímení

Délka lekce: 10:48

Kdy a jak by se mělo dítě naučit sedět, stát a chodit? ● Můžeme ovlivnit, jakým způsobem se tyto dovednosti naučí? ● Nebo je dítě k postupu i kvalitě vzpřímení přirozeně naprogramováno? ● Od kdy a jakým způsobem se kojenec na vzpřímení připravuje? ● Zajímá Vás, co je to pivotace, tulenění, plazení, naklekávání, ráčkování, píďalkování, stoupání přes rytíře a další? Jak vypadají tyto dovednosti? A kdy je můžeme ve vývoji dítěte očekávat? ● Je v procesu vzpřimování důležité lezení po čtyřech? ● Mělo by se přes toto lezení vzpřímit každé dítě nebo to není nutné?

Přes jaké dovednosti, v jaké posloupnosti a jakým způsobem by se tedy mělo dítě správně vzpřímit, to si řekneme v 8. lekci 1. dílu videokurzu „Rozvíjej se, děťátko …“


Lekce 9:

Sociální vývoj

Délka lekce: 7:50

Co si představujete pod pojmem sociální vývoj dítěte? Jaký má význam? A co je vlastně jeho cílem? ● Víte, že emoční a sociální inteligence je pro úspěšný a harmonický život velmi důležitá? ● Víte, co vše by se mělo v této oblasti naučit dítě již do jednoho roku? ● A co pro to můžete udělat, aby se Vaše děťátko mělo šanci v tomto směru rozvíjet správně? ● Věděli byste, s jakými oblastmi celkového psychomotorického vývoje dítěte rozvoj sociální i emoční inteligence úzce souvisí?

Chtěli byste vědět, jak postupně by se měl kojenec rozvíjet v této oblasti, a to měsíc po měsíci? Odpovědi na všechny tyto otázky se dozvíte v této lekci.


Lekce 10:

Rozvoj řeči

Délka lekce: 7:47

Od kdy a jakým způsobem se dítě vlastně učí mluvit? ● Jakou roli v životě člověka tato dovednost sehrává? ● A co můžeme vůbec udělat proto, aby se dítě rozvíjelo v oblasti řeči správně a později nemělo problémy s výslovností ani gramatikou? ● Dá se opravdu kvalitu výslovnosti, řeči i slovní zásobu ovlivňovat ihned od narození? ● A co dítě potřebuje, aby se mělo šanci v této oblasti rozvíjet přirozeně, včas a správně?

Jak dítě na kvalitní řeč i výslovnost nejlépe připravit, jak ho stimulovat a jaký posun v této oblasti u něj můžeme postupně, do jednoho roku očekávat, to se dozvíte v této lekci.


Lekce 11:

Rozumový vývoj

Délka lekce: 10:45

Víte kdy a jakým způsobem se dá rozvíjet rozumový vývoj a přirozená inteligence dítěte ihned od narození? ● Co vše je schopno se již tak maličké děťátko naučit? ● A co je vlastně cílem rozumového vývoje kojence do jednoho roku? ● Je potřeba se této oblasti vůbec věnovat, nebo se rozvíjí pouze přirozeně na základě vrozených dispozic? ● Na čem je rozumový vývoj tak maličkého dítěte vlastně závislý?

Nejenom odpovědi na tyto otázky, ale i přehled dovedností související s rozumovým vývojem, kterých je dítě schopno dosáhnout postupně měsíc po měsíci v průběhu prvního roku života, najdete v této lekci.


Lekce 12:

Nejdůležitější dovednosti kojence

Délka lekce: 9:08

Zdá se Vám, že je vývoj dítěte od narození do jednoho roku příliš komplikovaný a složitý? ● Ptáte se, jaké znalosti jsou nejdůležitější pro začátek, než se zorientujete ve větších podrobnostech? ● Nebo si chcete zrekapitulovat nejdůležitější informace, které se týkají psychomotorického vývoje malého kojence? ● Co většinu rodičů vlastně nejvíce zajímá? ● Jak se naučí dítě co nejdříve sedět, stát a chodit? ● Nebo, jaké vrcholné dovednosti by mělo zvládnout nejdříve do 3. měsíce, jaké pak do 6., jaké do 9. a nakonec jaké do 12 měsíce věku?

To vše se dozvíte v této poslední, 12. lekci 1. dílu internetového videokurzu pod názvem „Rozvíjej se, děťátko …“.