Novinka: Limitovaná sleva na kurzy do konce dne dětí! ZDE

Upoutávka na celý kurz

4.díl kurzu

Stimulace dítěte do 6.měsíce

Čtvrtý díl plynule navazuje na díl předešlý. Je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 6.měsíce věku. Tentokrát je s ohledem na témata, přehlednost a soustředěnou pozornost rozdělen na 9 lekcí. Také v tomto případě je 1.lekce zdarma. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici informace o ideálním vývoji dítěte do 6. měsíce věku a možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se rodiče setkávají při každodenní péči nejčastěji. Tyto lekce spolu úzce souvisí, vzájemně se prolínají a doplňují. Proto je nezbytné shlédnout postupně všechny lekce vybraného dílu, a to chronologicky, ve stanoveném pořadí. V opačném případě rodičům mohou uniknout velmi důležité souvislosti.

1. Lekce ZDARMA
2. - 9. Lekce: 990,-

Seznam lekcí


Lekce 1:

Vývoj dítěte do 6. měsíce věku

Délka lekce: 9:17

Jakých vrcholných dovedností by mělo dosáhnout dítě do 6. měsíce věku ve všech oblastech celkového vývoje? O jaké dovednosti se jedná? Proč jsou důležité? Jakým způsobem a v jaké posloupnosti by se mělo zdravé a dobře prospívající dítě do 6. měsíce věku přirozeně rozvíjet v poloze na zádech? A jaké dovednosti by mělo zvládnout v souhrách končetin s tělíčkem? Jak tyto souhry vypadají? Jaký mají význam? A co vlastně můžeme udělat proto, aby dítě mělo šanci všechny potřebné dovednosti zvládnout správně. Jak mu nejlépe pomoci? To vše se dozvíte v 1. lekci 4. dílu internetového videokurzu „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 2:

Posilování slabého bříška na zádech

Délka lekce: 11:22

Věděli jste, že za špatné vzpřímení v dospělosti a za časté bolesti páteře mohou nejčastěji slabé břišní svaly, které je potřeba posilovat ihned od narození, a poté po celý život? Slyšeli jste již někdy, že všechny posturální svaly, které budou celý život zodpovídat za správné vzpřímení dítěte, si nejdříve musí posílit při aktivním pohybu právě do 6. měsíce věku? O jaké pohyby se jedná? V jaké poloze? A jakým způsobem? Co můžeme udělat proto, aby dítě mělo možnost posilovat všechny důležité svaly včas a správně? Odpovědi na tyto otázky najdete ve 2. lekci 4. dílu internetového videokurzu „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 3:

Rozumový vývoj dítěte

Délka lekce: 10:10

Věděli byste, jak nejlépe můžete podpořit rozumový vývoj dítěte do 6. měsíce věku? Víte, kdy a jak si získat jeho pozornost a aktivní spolupráci? Jakým způsobem se dá ovlivnit inteligence malého kojence při běžné péči o něj v průběhu celého dne? A chtěli byste vědět, jakým způsobem můžete své dítě rozvíjet, a to přirozeně při hrách na podložce i v náručí? Jak souvisí možnosti učení dítěte se způsobem naší komunikace? Proč je důležité dítě motivovat k pohledu dolů nebo na své ručky či tělíčko? Informace na toto téma najdete ve 3. lekci 4. dílu internetového videokurzu „Rozvíjej se, děťátko …“.


Lekce 4:

Rozvoj hmatu a křížového úchopu

Délka lekce: 10:06

Věděli byste, na čem závisí možnosti ideálního rozvoje ruček, úchopu a hmatu? Jak by se tyto dovednosti měly rozvinout mezi 3. a 6. měsícem věku? A proč je důležité, aby dítě zvládlo včas a správným způsobem cílený a křížový úchop. O jaké úchopy se jedná, jak vypadají a jak je vůbec trénovat? A jaký má vlastně význam křížový úchop pro další vývoj dítěte? Pokud chcete vědět, jakým způsobem můžete tyto dovednosti nejlépe trénovat v průběhu běžné celodenní péče o dítě, pak se podívejte na tuto lekci.


Lekce 5:

Hračky a pomůcky k rozvoji dítěte

Délka lekce: 11:40

Tušili jste, jak velký význam má pro rozvoj dítěte správný výběr vhodné hračky a způsob jejího využití v souladu s jeho psychomotorickou vyspělostí? Věděli jste, že vhodně zvolenou hračkou a jejím správným využitím můžete podpořit nejenom ideální rozvoj hmatu, ale také řeč, sluch, zrak a pohybový i rozumový vývoj? Jaké hračky a pomůcky jsou pro děti do 6. měsíce věku vhodné? Které hračky dítěti nabízet? Kdy a jakým způsobem? V této lekci si také ukážeme, jak s jednotlivými hračkami pracovat a jakou reakci můžete od děťátka postupně očekávat.


Lekce 6:

Rozvoj řeči a komunikace s dítětem

Délka lekce: 8:57

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo co nejdříve hezky, srozumitelně a správně mluvit? Věděli jste, že rozvoj řeči souvisí s pohybovým vývojem, dýcháním a rozvojem jemné motoriky? Chcete se dozvědět, jak můžete cíleně a přitom naprosto přirozeně podpořit rozvoj řeči dítěte při běžné péči o ně v průběhu celého dne? Víte, jaké nejdůležitější zásady je potřeba při komunikaci s dítětem dodržovat, aby mělo šanci naučit se mluvit správně? Pokud Vás zajímá, jakou spolupráci a jaké dovednosti můžete postupně od dítěte očekávat mezi 3. a 6. měsícem věku, pak se inspirujte v této lekci.

Lekce 7:

Obrat na bříško a křížové vzpřímení

Délka lekce: 10:15

Víte, jak nejjednodušeji a nejpřirozeněji naučit dítě obratu ze zad na bříško a křížovému vzpřímení? Jak mají tyto dovednosti vypadat správně? Tušíte, jak velký význam má kvalitně zvládnutý obrat ze zad na bříško a křížové vzpřímení pro další pohybový vývoj i budoucí vertikalizaci dítěte? Od kdy a jakým způsobem je nejlépe tyto dovednosti nacvičovat? Jak často? A v jakých podmínkách? Jakou spolupráci a jaké dovednosti můžete od dítěte postupně v této oblasti očekávat? Odpovědi na tyto otázky i praktické ukázky najdete v právě v této lekci.

Lekce 8:

Slabé bříško

Délka lekce: 11:57

Věděli jste, že správně zvládnutá poloha na bříšku u dítěte do 6. měsíce věku, je základem pro jeho budoucí kvalitní vzpřímení? Jakým způsobem by mělo dítě mezi 3. a 6. měsícem věku zvládnout tuto polohu správně? Jak poznáte, že ji nezvládá správným způsobem a že má slabé bříško? Věděli jste, že již u kojence může dojít k blokádě páteře, a to především v krční nebo bederní krajině? A jak to poznáte? Víte, že oba tyto problémy spolu nejenom úzce souvisí, ale současně mají stejné příčiny? Co je tedy nejčastější příčinou slabého bříška a blokády páteře u tak malého dítěte? Čeho je potřeba se vyvarovat? To vše si ukážeme v 8. lekci.

Lekce 9:

Záklony a zapažování v poloze na bříšku

Délka lekce: 14:26

Co můžeme udělat proto, aby se dítě již od narození připravovalo na kvalitní zvládnutí polohy na bříšku správným způsobem? Proč některé děti nemají polohu na bříšku rády? Proč se v této poloze zaklánějí a zapažují? Jak je dítě ohroženo ve svém dalším vývoji, pokud mu správně a včas nepomůžeme? Věděli byste, jak takovému dítěti nejlépe a přirozeně pomoci při běžné péči v průběhu celého dne? Jaké nejdůležitější zásady je potřeba dodržovat a jak s dítětem pracovat, aby mělo šanci rozvíjet se v poloze na bříšku správně, to si řekneme v 9. lekci.