Grafický manuál - vizuální identita značky

Slouží k sjednocení komunikace napříč všemi aktivitami značky.

LOGO- Eva Kiedroňová

Stáhněte si vhodnou velikost loga s ohledem na plánované použití.

Bannery

Ověřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Psaní názvů

Ověřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Vyber vhodný font, který definuje vizuální styl našich značek.

Fotky z fotobanky

Vyberte vhodné fotky z fotobanky, aby ladily s celkovým designem stránky.

Barvy

Používejte barvy značky, které jsou pro daný projekt určeny i emočně.

Zobrazit barvy >>>

Zkopírujte si naše připravené šablony s již předpřipraveným formátováním dle graf. manuálu.

Marketingový manuál - Vše na co nezapomenout

Od person, cílení, nastavení až po měření a bit.ly odkazy ze sociálních sítích a UTM parametry.

LOGO- Eva Kiedroňová

Vize a poslání firmy + Avatar

Proč by měli zákazníci značku Evy Kiedroňové si zamilovat?

Konkurence

Používejte barvy značky, které jsou pro daný projekt určeny i emočně.

Zobrazit barvy >>>

Šablony na co nezapomenout

Checklisty, abychom nezapomněli na nic a dělali to správně.

Produkty

Přehled nejdůležitějších informací o produktech. Jejich hierarchii a posloupnost.

Zobrazit produkty >>>

CopyWriting

Vyberte vhodné fotky z fotobanky, aby ladily s celkovým designem stránky.

Shoptet

Práce s produkty / kategoriemi - vkládání apod.

Ověřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Komunikace a příspěvky na Sociální sítě

Zkopírujte si naše připravené šablony s již předpřipraveným formátováním dle graf. manuálu.

Pravidelné aktivity

Recenze a komentáře.