INSTRUKTOR PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

Rádi vám předáme všechny naše zkušenosti,
které jsme nasbírali za téměř 40 let praxe.

INSTRUKTOR PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

Rádi vám předáme všechny naše zkušenosti,
které jsme nasbírali za téměř 40 let praxe.

INSTRUKTOR PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

Rádi vám předáme všechny naše zkušenosti,
které jsme nasbírali za téměř 40 let praxe.

TENTO KURZ V TUTO CHVÍLI NENABÍZÍME

Přeberte štafetu

Práce s dětmi je bezpochyby jedna z nejdůležitějších prací na světě, protože to, jak s nimi pracujeme, jak je připravíme do světa nebo jak je psychicky připravíme na různé chvíle, je jen na nás, a tak bychom tomu měli chtít rozumět.

Není nic úžasnějšího, než když dokážeme zařídit světlejší budoucnost nejen svému dítěti, ale také těm ostatním. Jenže není rada jako rada, metody se neustále rozvíjejí a zdokonalují a v tom spočívá krása tohoto programu.

Eva Kiedroňová se již v mládí rozhodla svůj život zasvětit jediné otázce: „jak nejlépe miminko připravit do světa a jak o tyto informace sdílet s celým světěm“. Neustále si za tímto cílem šla, až se jednou začaly přetvářet v realitu. Nyní to můžete být vy, kdo se chopí této vznešené myšlenky a pomůže tyto metody rozšiřovat ať už za účelem osvěty, nebo za vizí práce s dětmi.

Komu je program určen?

Program umožňuje zájemcům s ukončeným minimálně středoškolským vzděláním a s hlubokým zájmem o práci v oblasti „Instruktor psychomotorického vývoje dítěte“ doplnit si kvalifikaci v tomto oboru.

Cíl programu

Připravit zájemce o práci v oboru „Instruktor psychomotorického vývoje dítěte“ tak, aby dokázali vést rodiče s nejmenšími dětmi ke zdravému a současně správnému vývoji dítěte v souladu s jeho přirozenými možnostmi psychomotorického vývoje.

Obsah programu

 • Naučíme se základy anatomie, fyziologie, pediatrie, psychologie a logopedie.
 • Představíme si základy pedagogiky, didaktiky, rétoriky a první pomoci.
 • Zjistíte hygienické zásadybezpečnostní opatření při organizaci poradny.
 • Ujasníme si psychomotorický vývoj dítěte od narození do 1 roku věku dítěte.
 • Ukážeme si přípravy na poradnu její organizaci a způsob vedení poradny krok po kroku.
 • Naučíme se základy péče o dítě a manipulace s dítětem od narození.
 • Představíme si vyšetřovací metody, odchylky PMVstimulaci PMV dítěte.
 • Zavedeme si preventivní opatření pro správný PMV dítěte.

Vstupní požadavky

 • zdárně ukončené SŠ, VOŠ, VŠ vzdělání, nejlépe ve zdravotnickém nebo pedagogickém oboru,
 • věk 21 let,
 • platný zdravotní průkaz,
 • čistý výpis z rejstříku trestů.

Doporučujeme

 • kvalitní a srozumitelnou výslovnost,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • dobrý zdravotní stav.

Počet hodin a rozdělení

Celkový počet hodin RK:

 • 190 hod. , z toho
 • 140 hod. teorie a praktické výuky (4x35 hod. soustředění) +
 • 50 hod. samostatné praxe +
 • 10 hod. zkouška

Kurz se skládá z 5 částí - obecná část, 3x odborná část a zkouška

 • každá část (kromě zkoušky) probíhá od čtvrtku do neděle.
 • čtvrtek - sobota – 9:00 - 13:00 hod. a 14:00 - 19:00 hod
 • neděle – 8:00 - 15:00 hod

Získaný doklad po zdárném ukončení

Absolventi kurzu získají po zdárném ukončení OSVĚDČENÍ pro odbornou způsobilost: „Instruktor psychomotorického vývoje dítěte"

Toto osvědčení opravňuje absolventa využívat získané informace pro vlastní potřebu i při odborné práci s dětmi v získaném oboru.

Toto osvědčení absolventa neopravňuje k dalšímu vzdělávání odborníků ani k prezentaci této metody v médiích!

Podmínky zdárného ukončení:

Pro účast na zkouškách je nutno absolvovat 100% docházkusplnění všech studijních povinností. (praxe 50 hodin, písemná práce, odevzdání potřebných dokumentů – životopis, trestní rejstřík apod.)

Zdárně vykonaná zkouška ve všech oblastech:

 • závěrečná písemná práce a její obhajoba,
 • písemný test,
 • ústní zkouška,
 • praktická zkouška.

Závazná přihláška na rekvalifikační kurz nebo
odborný seminář

Přihláška se stává závaznou ihned po uhrazení zálohy

Žádám o zálohovou fakturu:

Kontakt

Institut vzdělávání
Evy Kiedroňové

Sosnová 411
739 61 Třinec
IČ: 01417339

Více informací:
vzdelavani@kenny.cz ;
Tel: 736 520 401

Storno podmínky:

 • Souhlas se storno podmínkami vyjadřujete vyplněním závazné přihlášky a zaplacením.
 • V případě odhlášení z kurzu 14 a více dní před zahájením kurzu bude odečteno 3 000,- Kč jako manipulační poplatek a zbývající částka bude vrácena.
 • V případě odhlášení méně než 14 dní před zahájením kurzu je částka nevratná.
 • V případě žádosti o výměnu účastníka za  jiného v rekvalifikačním kurzu nebo odborném semináři Vám bude účtován manipulační poplatek ve výši 1000kč.