INSTRUKTOR PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

Věděli jste, že dítě se nerozvíjí podle tabulek,
ale podle podmínek, které mu nabízejí rodiče
k jeho vývoji při celodení péči hned od narození?

Rádi vám předáme všechny naše zkušenosti,
které jsme nasbírali za téměř 40 let praxe.

Komu je program určen?

Umožnit zájemcům s ukončeným minimálně středoškolským vzděláním a s hlubokým zájmem o práci v oblasti "Instruktor psychomotorického vývoje dítěte", doplnit si kvalifikaci v tomto oboru.

Cíl programu

Připravit zájemce o práci v oboru "Instruktor psychomotorického vývoje dítěte " tak, aby dokázali vést rodiče s nejmenšími dětmi ke zdravému a současně správnému vývoji dítěte v souladu s jeho přirozenými možnostmi psychomotorického vývoje.

Obsah programu

 • Naučíme se základy anatomie, fyziologie, pediatrie, psychologie a logopedie.
 • Představíme si základy pedagogiky, didaktiky, rétoriky a první pomoci.
 • Zjistíte hygienické zásadybezpečnostní opatření při organizaci poradny.
 • Dozvíte se, psychomotorický vývoj dítěte od narození do 1 roku věku dítěte.
 • Ukážeme si přípravy na poradnu její organizaci a způsob vedení poradny krok po kroku.
 • Naučíme se základy péče o dítě a manipulace s dítětem od narození.
 • Představíme si vyšetřovací metody, odchylky PMVstimulaci PMV dítěte.
 • Zavedeme si preventivní opatření pro správný PMV dítěte.

Vstupní požadavky

 • Zdárně ukončené SŠ, VOŠ, VŠ vzdělání, nejlépe ve zdravotnickém nebo pedagogickém oboru.
 • Věk 21 let.
 • Platný zdravotní průkaz.
 • Čistý výpis z rejstříku trestů.

Doporučujeme

 • Kvalitní a srozumitelnou výslovnost.
 • Dobré komunikační schopnosti.
 • Dobrý zdravotní stav.

Počet hodin a rozdělení

Celkový počet hodin RK:

 • 190 hod. , z toho
 • 140 hod. teorie a praktické výuky (4x35 hod. soustředění) +
 • 50 hod. samostatné praxe +
 • 10 hod. zkouška

Kurz se skládá z 5 částí - obecná část, 3x odborná část a zkouška

 • každá část (kromě zkoušky) probíhá od čtvrtku do neděle.
 • čtvrtek - sobota / 9:00 - 13:00 hod. a 14:00 - 19:00 hod.
 • neděle / 8:00 - 15:00 hod.

Získaný doklad po zdárném ukončení

Absolventi kurzu získají po zdárném ukončení OSVĚDČENÍ pro odbornou způsobilost: ,,Instruktor psychomotorického vývoje dítěte"

Toto osvědčení opravňuje absolventa využívat získané informace pro vlastní potřebu i při odborné práci s dětmi v získaném oboru.

Toto osvědčení absolventa neopravňuje k dalšímu vzdělávání odborníků ani k prezentaci této metody v médiích!

Podmínky zdárného ukončení:

Pro účast na zkouškách je nutno absolvovat 100% docházkusplnění všech studijních povinností. (praxe 50 hodin, písemná práce, odevzdání potřebných dokumentů = životopis, trestní rejstřík apod.)

Zdárně vykonaná zkouška ve všech oblastech:

 • Závěrečná písemná práce a její obhajoba.
 • Písemný test.
 • Ústní zkouška.
 • Praktická zkouška.