Novinka: Webinář: Kvalitní spánek miminka spuštěn. To chci vidět!

VIDEOKURZY
EVY KIEDROŇOVÉ

Chcete se na miminko připravit
v pohodlí domova?

Pak jsou tedy videokurzy Evy Kiedroňové právě pro vás.
Nenechte se zaskočit nečekanou situací.
Pozor, není toho málo, co je dobré vědět.

VIDEOKURZY
EVY KIEDROŇOVÉ

Chcete se na miminko připravit
v pohodlí domova?

Pak jsou tedy videokurzy Evy Kiedroňové právě pro vás.
Nenechte se zaskočit nečekanou situací.
Pozor, není toho málo, co je dobré vědět.

Možná vás to překvapí, ale i na tak přirozenou věc, jako je péče o dítě, je důležité se dobře připravit.

Náplň a význam videokurzů

  • Seznámíme vás s potřebami dítěte, abyste je mohli plně uspokojit.
  • Ukážeme si, jak o dítě správně pečovat, aby získalo dobré celoživotní návyky.
  • Řekneme si, co by mělo dítě postupně zvládat měsíc po měsíci, aby dobře prospívalo.
  • Předvedeme si, jak podporovat dítě ve vývoji, později nemusíte řešit zbytečné problémy.
  • Představíme si, jak řešit situace, když dítě pláče, nespí, málo jí a špatně prospívá.
  • Naučíme se, jak správně komunikovat s dítětem, abychom si rozuměli.

Co budete potřebovat?

Potřebujete hlavně klid, čas, pohodu, počítač, tablet nebo mobil.

Návod, jak postupovat, informace o autorce i podrobný obsah videokurzů, najdete ke stažení v PDF brožurce níže.

Náplň jednotlivých dílů tohoto kurzu

1. Něžná náruč rodičů

Manipulace s dítětem v náruči patří mezi nejčastější úkony rodičů s dětmi při celodenní péči o ně, proto má na dítě tak velký vliv. To je také důvod, proč je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost. Mezi manipulaci patří: zvedání dítěte z podložky, přenášení, chování v náruči při pláči, poloha při kojení i odříhíhnutí, odpočinkové a sociální polohy, způsob pokládání dítěte na podložku, k odpočinku i ke spánku. Způsobem manipulace dítěte v náruči ovlivňujeme nejenom jeho spokojenost, ale také pozornost, jemnou motoriku, řeč, rozumový i pohybový vývoj.

2. Vývoj dítěte do jednoho roku (RSD 1. díl)

Snad každého rodiče zajímá, jak by se mělo jeho miminko správně rozvíjet, a co by jako rodiče mohli udělat při každodenní péči o ně proto, aby se mělo šanci  takto rozvíjet. Tento, 1 díl, je rozdělen na 12 lekcí. Každý díl je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte od narození do 1 roku, a to vždy v jedné oblasti (rozumový a sociální rozvoj, vývoj dítěte v poloze na zádech, boku, bříšku do vzpřímení atd.). Rodiče zde najdou informace nejenom o ideálním rozvoji dítěte měsíc po měsíci v dané dovednosti, ale take o řešení problémů či odchylek od správného vývoje, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o dítě.

3. Projevy a stimulace novorozenců (RSD 2. díl)

Pro každého novorozence jsou nejdůležitější první minuty, hodiny, dny a týdny, ve kterých mu potřebujeme nabídnout ty nejlepší podmínky nejenom k uvolnění stresu, napětí, záklonů hlavičky i tělíčka, ale také k pochopení základní polohy na zádech i celého systému souvisejícího s jeho péčí. Pokud tyto podmínky nedostane, pak je stále ve stresu, bolí ho bříško, pláče, špatně jí, spí a nevyvíjí se správně. Tento díl je zaměřen na projevy a potřeby zdravého novorozence i na stimulaci jeho kvalitního psychomotorického vývoje v jednotlivých oblastech.

4. Dovednosti a stimulace dítěte do 3. měsíce věku (RSD 3. díl)

Období mezi 1. a 3. měsícem věku je velmi důležité nejenom na osvojení stabilní a rovné polohy na zádech i bříšku v ose hlavičky s tělíčkem, ale také na přijetí pravidel a získání režimových návyků. Pokud to rodiče s dětmi nezvládnou v tomto období, pak je čeká zbytečné trápení. Třetí díl je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 3. měsíce věku a je rozdělen na 6 lekcí. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici nejdříve informace o ideálním vývoji dítěte v tomto období podle jednotlivých oblastí, včetně nácviku polohy na bříšku. Poté si nastíníme možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o ně.

5. Dovednosti a stimulace dítěte do 6. měsíce věku (RSD 4.Díl)

Mezi 3. a 6.měsícem věku musí dítě zvládnout důležité dovednosti (souhry končetin, obraty nab ok, boční, křížové a 2.vzpřímení), které jsou základem k propojení všech důležitých posturálních svalů, které budou po celý život zodpovídat za správné vzpřímení. V 9. Lekcích jsou k dispozici informace nejenom o ideálním vývoji dítěte do 6. měsíce věku, ale take o možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se rodiče setkávají při každodenní péči nejčastěji.