Novinka: Pro nastávající rodiče jsme připravili tématický webinář. To chci vidět!

VIDEOKURZY
EVY KIEDROŇOVÉ

Chcete se na miminko připravit
v pohodlí domova?

Pak jsou tedy videokurzy Evy Kiedroňové právě pro vás.
Nenechte se zaskočit nečekanou situací.
Pozor, není toho málo, co je dobré vědět.

Možná vás to překvapí, ale i na tak přirozenou věc, jako je péče o dítě, je důležité se dobře připravit.

Náplň a význam videokurzů

  • Seznámíme vás s potřebami dítěte, abyste je mohli plně uspokojit.
  • Ukážeme si, jak o dítě správně pečovat, aby získalo dobré celoživotní návyky.
  • Řekneme si, co by mělo dítě postupně zvládat měsíc po měsíci, aby dobře prospívalo.
  • Předvedeme si, jak podporovat dítě ve vývoji, později nemusíte řešit zbytečné problémy.
  • Představíme si, jak řešit situace, když dítě pláče, nespí, málo jí a špatně prospívá.
  • Naučíme se, jak správně komunikovat s dítětem, abychom si rozuměli.

Co budete potřebovat?

Potřebujete hlavně klid, čas, pohodu, počítač, tablet nebo mobil.

Návod, jak postupovat, informace o autorce i podrobný obsah videokurzů, najdete ke stažení v PDF brožurce níže.

Náplň jednotlivých kurzů

1. Něžná náruč rodičů

Manipulace s dítětem v náruči patří mezi nejčastější úkony rodičů s dětmi při celodenní péči o ně, proto má na dítě tak velký vliv. To je také důvod, proč je nutné jí věnovat zvýšenou pozornost. Mezi manipulaci patří: zvedání dítěte z podložky, přenášení, chování v náruči při pláči, poloha při kojení i odříhíhnutí, odpočinkové a sociální polohy, způsob pokládání dítěte na podložku, k odpočinku i ke spánku. Způsobem manipulace dítěte v náruči ovlivňujeme nejenom jeho spokojenost, ale také pozornost, jemnou motoriku, řeč, rozumový i pohybový vývoj.

2. Vývoj dítěte do jednoho roku (RSD 1. díl)

Snad každého rodiče zajímá, jak by se mělo jeho miminko správně rozvíjet, a co by jako rodiče mohli udělat při každodenní péči o ně proto, aby se mělo šanci  takto rozvíjet. Tento, 1 díl, je rozdělen na 12 lekcí. Každý díl je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte od narození do 1 roku, a to vždy v jedné oblasti (rozumový a sociální rozvoj, vývoj dítěte v poloze na zádech, boku, bříšku do vzpřímení atd.). Rodiče zde najdou informace nejenom o ideálním rozvoji dítěte měsíc po měsíci v dané dovednosti, ale take o řešení problémů či odchylek od správného vývoje, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o dítě.

3. Projevy a stimulace novorozenců (RSD 2. díl)

Pro každého novorozence jsou nejdůležitější první minuty, hodiny, dny a týdny, ve kterých mu potřebujeme nabídnout ty nejlepší podmínky nejenom k uvolnění stresu, napětí, záklonů hlavičky i tělíčka, ale také k pochopení základní polohy na zádech i celého systému souvisejícího s jeho péčí. Pokud tyto podmínky nedostane, pak je stále ve stresu, bolí ho bříško, pláče, špatně jí, spí a nevyvíjí se správně. Tento díl je zaměřen na projevy a potřeby zdravého novorozence i na stimulaci jeho kvalitního psychomotorického vývoje v jednotlivých oblastech.

4. Dovednosti a stimulace dítěte do 3. měsíce věku (RSD 3. díl)

Období mezi 1. a 3. měsícem věku je velmi důležité nejenom na osvojení stabilní a rovné polohy na zádech i bříšku v ose hlavičky s tělíčkem, ale také na přijetí pravidel a získání režimových návyků. Pokud to rodiče s dětmi nezvládnou v tomto období, pak je čeká zbytečné trápení. Třetí díl je zaměřen na dovednosti a stimulaci psychomotorického vývoje dítěte do 3. měsíce věku a je rozdělen na 6 lekcí. V jednotlivých lekcích jsou k dispozici nejdříve informace o ideálním vývoji dítěte v tomto období podle jednotlivých oblastí, včetně nácviku polohy na bříšku. Poté si nastíníme možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se mohou rodiče setkat při každodenní péči o ně.

5. Dovednosti a stimulace dítěte do 6. měsíce věku (RSD 4.Díl)

Mezi 3. a 6.měsícem věku musí dítě zvládnout důležité dovednosti (souhry končetin, obraty nab ok, boční, křížové a 2.vzpřímení), které jsou základem k propojení všech důležitých posturálních svalů, které budou po celý život zodpovídat za správné vzpřímení. V 9. Lekcích jsou k dispozici informace nejenom o ideálním vývoji dítěte do 6. měsíce věku, ale take o možnosti řešení odchylek či problémů při jeho rozvoji, se kterými se rodiče setkávají při každodenní péči nejčastěji.