WORKSHOPY

Vzájemná výměna zkušeností, znalostí a dovedností aktivních Instruktorů dětského plavání dle psychomotorického vývoje a vše metodou Evy Kiedroňové.

Obsah programu

  • Setkání aktivních Instruktorů, kteří vedou pravidelně lekce plavání.
  • Vzájemná výměna zkušeností, znalostí a dovedností aktivních Instruktorů dětského plavání.

  • Společné hledání příčin jednotlivých neúpěchů v lekcích plavání s batolaty.
  • Seznámení se s novinkami v metodice plavání batolat a náměty pro vedení a organizaci lekce.
  • Teoretický i praktický nácvik novinek v metodě Evy Kiedroňové.
  • Získáte nové náměty jak pracovat s pomůckami ve vodě při výuce jednotlivých prvků.
  • Rozbor filmových ukázek.

Vstupní požadavky

Obecné informace

  • Délka workshopu: 9 vyučovacích hodin

Časový harmonogram a bližší informace budou zaslány v týdnu před zahájením e-mailem

  • Další informace:

Tel.č: 736 520 431,
Email: info@institutek.cz, vzdelavani@kenny.cz