Na školu? – Zralý!!! Do školy? – Připravená!!!

Když se na narozeninovém dortu našeho kuliferdy nebo naší princezny objeví pět či šest svíček, začíná pomaloučku kroužit po rodině otázka školy.Než začneme vybírat konkrétní školu, musíme si odpovědět na otázku, jestli naše dítko je na školu připravené, jestli školu zvládne, jestli vůbec už má jít do školy.V této souvislosti nacházíme dva nejčastější pojmy školní zralost a školní připravenost, pojďme si vysvětlit, co který  pojem znamená a co si máme pod ním představit.
škola 1

Školní zralost znamená, že dítě je po tělesné, zdravotní stránce  a zároveň  po psychické a sociální stránce schopné zvládnout nástup do školy.
Školní připravenost znamená celkový stav rozvoje osobnosti ve všech oblastech s přihlédnutím na vrozené dispozice a vnější podmínky. Pro ideální vstup do role žáčka by mělo být dítě školně zralé i připravené.
U tělesných a zdravotních předpokladů
zjišťujeme tzv. růstový věk, tedy poměr mezi výškou v cm a váhou v kg (př. 120 cm a 20 kg – růstový věk = 6), dále by se měly prodloužit jeho končetiny, už by vzhledově nemělo působit miminkovsky. U mléčných zoubků by měla být započatá výměna za trvalý chrup. Naše dítko by také mělo zvládnout úměrnou fyzickou zátěž – čeká ho nošení aktovky s knížkami. I jeho imunita by měla být  v dobré kondici, aby neonemocnělo při každém styku s kolektivem vrstevníků, tuto odolnost by mohlo získat návštěvou předškolních zařízení, otužováním a zvyšováním tělesné a psychické odolnosti.
Grafomotorika
se týká připravenosti dítěte naučit se psát. Při kreslení a „ psaní“ by  náš předškolák měl mít především krásně uvolněnou paži a držet správně  tužku ve třech prstech. Křečovitost ruky a špatné držení tužky předznamenává problémy s výukou psaní a může znamenat neúspěšné pokusy ve škole. Dítko by mělo zvládnout nakreslit podle předlohy kříž, kruh, čtverec a trojúhelník. Při kresbě postavy by nemělo zapomenout na žádný detail na obličeji (oči, uši, nos, ústa, vlasy) a neměl by chybět krk, bříško , ruce a nohy mají být dvojdimenzionální, a každá ruka má mít pět prstů.

škola 2

Vyhraněná lateralita je další věc, kterou z pohledu školní zralosti zjišťujeme. Jedná se  jasnou preferenci jednoho z párových orgánů- tedy zda je dítě pravák nebo levák, ale také jestli upřednostňuje levé, či pravé oko, ucho, nohu. S lateralitou souvisí také pravolevá orientace, vím která je pravá ruka, levá noha, pravé koleno a levé ucho. Vše bude potřebné při výuce psaní, orientaci na stránce, čtení i matematice. Pokud zjistíte, že dítě může mít zkříženou lateralitu – preferuje př. pravou ruku a levé oko, bylo by fajn navštívit specialistu pro odbornou radu jak  správně pracovat  s dítětem.
Řeč a vyjadřování
je oblast, na kterou rodiče většinou nezapomínají. Dítko by mělo vyslovovat všechny hlásky správně, snad jen –eř by mohlo ještě trochu váznout a pokud nemá přední zoubky, tak i sykavky nebudou dobře znít. Pokud  dítě špatně vyslovuje mělo by být v péči logopeda a to už od 4 let, abychom měli dost času na nápravu, která chvilinku trvá. Naši předškoláci by měli mluvit ve větách, měli by popsat obrázek nebo nějakou příhodu, zazpívaní krátké písničky nebo básničky by neměl být problém.

škola 3

U zrakového vnímání neřešíme zda dítě vidí dobře nebo ne, to by mělo být zvládnuté během preventivních prohlídek u dětského lékaře. My se zaměříme na zjištění jestli dítě dokáže najít detailní rozdíly v obrázku, pozná co je stejné a co jiné.Pozná, že d  a b  je rozdílné a že L a L je stejné, dokáže složit rozstříhaný obrázek, seřadí obrázky podle děje a pozná,co je na obrázku důležité a  co ne. Ještě se zde musím zmínit o spojení mezi zrakovým vnímáním a koordinaci pohybů ruky, to znamená jak se mi daří nakresli to, co vidím, třeba nějaké kličky nebo uspořádání teček podle předlohy.

Dále pozorujeme oční  pohyby při prohlížení, jedná se o dovednost sledování obrázků a řádků vždy zleva doprava, tak jak bude následně probíhat výuka čtení.
Sluchové vnímání
je také důležité pro dobrý start ve škole. Dítě by mělo umět zopakovat melodii i rytmus, pozná dlouhé a  krátké hlásky, zopakuje nesmyslná slova, správně zopakuje vytleskaný rytmus, pozná známou písničku podle melodie. Když slyší slovo, dokáže určit, kterou hlásku slyší na začátku a kterou na konci slova, pozná měkké (dint) a tvrdé slabiky (dynt).
Všeobecné znalosti
postupně u dítěte rozvíjíme už od batolecího věku, od prvního bú, haf a miau, se dostaneme ke krávě,psu a kočce,  navážeme teletem, štěnětem koťátkem a přidáme dávání mléka,  hlídání a chytaní myší – to jen malý příklad jak se rozvíjejí znalosti.Před nástupem do školy dítě by se mělo velmi dobře orientovat v okolním světe. Má správně poznat a  pojmenovat všechny základní i doplňkové barvy, orientovat se v základních zaměstnáních , kde se co nakupuje, co se je den a co je noc, roční období, základní pohádkové postavy, běžné nářadí a pomůcky v domácnosti a jejich využití. Umí už názvy zvířat, jejich mláďata, co jedí a čím jsou pro nás užitečné, rozeznává domácí , divoká a exotická zvířata. V oblasti rostlin umí  některé pojmenovat, ví, že ho popálí kopřiva a že muchomůrka je jedovatá.Vyzná se ve vlastní rodině ( ví jméno matky i otce) a zná své iniciály i adresu.
Za matematické představy
označujeme soubor znalostí, které jsou pevným základem pro výuku matematiky. Patří sem znalost geometrických  tvarů, rozpoznávání co je malé a co velké, kdo nebo co je  první a co poslední, nejmenší a největší. Dítě umí napočítat do 10 a  ví kolik je to pět nebo  tři lentilky, má prostě množstevní představu. Dítě roztřídí jednotlivé věci podle určeného pravidla (zvířátka vlevo, hračky vpravo), řazení, použití konkrétní logiky.
Kognitivní
připravenost znamená  u dítěte mimo jiné chuť k dokončení započatého úkolu, i když ho to moc nebaví, touhu  učit se novým věcem,  a pocit uspokojení pokud se mu věc podaří dokončit. Také dostatečné soustředění a záměrnou koncentraci  na určitý podnět, rozvinutou krátkodobou i dlouhodobou paměť – zapamatuje si 6 -8 schovaný předmětů, naučí se text básničky nebo písničky.

škola 4

V sociální oblasti  ovládá  základní návyky sebeobsluhy – svlékání, oblékání, zavazovaní bot, ukládání si věcí na místo.Bezproblémově udržuje osobní hygienu. Zvládá komunikaci mezi vrstevníky, ale také s cizí dospělou osobou, umí přizpůsobit své chování situaci. Společenské návyky jako vykání dospělým, zdravení, děkování, prosím,  má za samozřejmost J – kéž by to bylo i u dospěláků.

A v neposlední řadě  se ještě  zmíním o citové zralosti. Odloučení od matky mu nezpůsobuje žádné velké trauma, umí navázat důvěru v osobu učitele a zároveň se umí podřídit autoritě. Najde své místo v kolektivu kamarádů,  vrstevníků.. Dítě je natolik zralé, že dokáže počkat než uspokojí svou potřebu ( nechodí po třídě, když se mu zachce apod.). Rádo se učí novému a dokáže zvládnout občasný neúspěch. Důležitá je emoční stabilita a odolnost, malý školák se nerozbrečí když má promluvit před dětmi, když má říct svou žádost učitelce,  když nemůže najít tužku v penále apod.

Zdá se Vám toho hodně na  takové malé dítko ?! Ano, je toho opravdu dost, ale do školy nemusí jít  100%  školsky zralé a připravené dítě. Během prvního pololetí ve škole spoustu věcí se doučí, dozraje a dotvoří, ale čím měně z tohoto základu bude dítěti chybět, tím lépe. Také pokud Vaše dítě nastupuje do školy teď v září, ještě máte chvilinku čas s ním popracovat na různých oblastech a připravit tak dítě na pohodový školský start. A pokud nejste si jistí jak to máte u vás doma ve skutečnosti, vřele doporučuji konzultaci s místní Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo s dětským psychologem.

 

Jak rozvíjet kreativitu předškolních dětí? Inspirujte se hračkami rozvíjejícími kreativitu dětí nebo také zajímavými obrázkovými knihami na našem e-shopu.

5/5 - 1 hodnocení

ON-LINE KURZ PRŮVODCE RODIČOVSTVÍM

Podívejte se na průvodce nejdůležitějším obdobím života dítěte, od porodu, do jednoho roku.

Komentáře