Novinka: Limitovaná sleva na kurzy do konce dne dětí! ZDE

Porodní plán

Porodní plán

Přírodní proces jako porod se do detailu naplánovat nedá. Přesto je důležité si svůj porodní plán připravit. Porodní plán je vlastně jakýsi soupis přání, jak by měl náš porod ideálně probíhat. Když se žena na svůj porod připraví, zbaví se strachu z neznámého a bude lépe schopna komunikace se zdravotníky. I pro ně je informovaná rodička přínosem a porodní plán dobrým komunikačním nástrojem.

Než začnete sepisovat svůj porodní plán, snažte se získat co možná nejvíce informací o tom, v čem si nejste jistá. Běžte na předporodní kurz a poraďte se o všem se svým gynekologem. Můžete si promluvit také s maminkami, které už mají porod za sebou – zjistěte, co si napsaly do svých porodních plánů ony a jak to nakonec všechno fungovalo.

Důležitý je i názor vašeho partnera – nezapomeňte, že by měl být o vašich požadavcích a názorech informován a měl by vědět, co od něj budete v době kolem porodu očekávat.

porodní plán 1

Je třeba se zamyslet:

Co považuji za bezpečí během porodu? PROČ?

Čeho se konkrétně ve spojení s porodem obávám? PROČ?

Jaké místo bude pro můj porod ideální? PROČ?

Kdo by měl o mě v průběhu porodu pečovat a koho chci mít u sebe jako doprovod? PROČ?

Nezapomínejme, že porodní plán je naše představa ideálu. K porodu samému bychom měly přistupovat otevřeně, s klidem a vědomím, že jsme pro jeho zdárný průběh udělaly vše. Možná bude nakonec probíhat trochu jinak, než jsme čekaly. I náhoda by měla mít v našem porodním plánu svůj prostor.

Ukázka, jak může takový porodní plán vypadat:

PORODNÍ PLÁN

Důležité údaje:

Osobní údaje matky:

Jméno:

Adresa:

Rodné číslo:

Telefón:

Zdravotní pojišťovna:

Osobní údaje otce:

Jméno:

Adresa:

Rodné číslo:

Telefón:

 

 

Další údaje:

Termín porodu:

Gynekolog:

Dětský lékař:

Jména pro miminko:

Kontaktní telefony:

Vzkaz personálu nemocnice:

Prosím o vlídné a nedirektivní jednání se mnou, i otcem dítěte. Rádi bychom vždy předem věděli co se bude dít a proč, v případě komplikací dvojnásob.

Pokud se v době porodu (všech jeho fázích) nevyskytnou stavy vážného ohrožení zdraví mého, nebo dítěte, přála bych si, aby zdravotní personál respektoval uvedené body. V případě komplikací se budu řídit pokyny ošetřujícího personálu, dostane-li se mi náležitého vysvětlení.

Personálu porodnice předem děkuji za pochopení, ochotu a trpělivost.

 1. Příprava na porod:
 • Klystýr i holení si zabezpečím sama doma. Pokud to z nějakého důvodu nestihnu, holení si nepřeji a klystýr jen když to bude opravdu nutné, popř. Yal.
 1. Kdo bude přítomen u porodu:
 • Velmi mi záleží na tom, aby byl otec dítěte neustále se mnou (ve všech fázích porodu). Protože jsem prvorodička, nepřeji si přítomnost studentů medicíny a zdravotních škol. Preferuji porod přirozený s porodní asistentkou.
 1. Respektování intimity:
 • Ocenila bych, respektování intimity ve všech porodních fázích, tlumené světlo a co nejmenší hluk.
 • Budu ráda, pokud počet vaginálních vyšetření a délka a počet monitorování, budou snížena na minimum.
 1. První doba porodní:
 • Chtěla bych mít možnost volně se pohybovat, co nejméně připoutaná k přístrojům, využívat sprchu i pomůcky (balón, meditační hudbu, vonné svíčky…).
 • Přeji si mít možnost volně pít i jíst.Prosím personál porodnice o upozornění na otevření na 4–5 cm (mám s sebou speciální bylinkový čaj, který musím v této době vypít).
 • Ráda bych měla přirozený porod, pokračující svým vlastním tempem, z tohoto důvodu si nepřejí žádné způsoby urychlování porodu (protržení blan, oxytocin…), pokud nenastane vážný medicinský důvod.
 1. Druhá doba porodní:
 • Přeji si mít možnost volby a střídání poloh pro vypuzovací fázi (v polodřepu, v kleku, na porodní stoličce, v polosedu…).
 • Nepřeji si podávání jakýchkoli tišících léků, (pouze přírodních – homeopatika, masáže…). Při velmi dlouhém a náročném porodu, preferuji nízkou dávku epidurální anestezie (tzv. chodící epidurál), abych si odpočinula, a to jen pokud o to sama požádám.
 • Jsem zásadně proti preventivnímu nástřihu hráze, pokud zjevně nehrozí větší poranění nebo pokud to nebude nutné pro bezpečnost miminka (prováděla jsem pravidelnou masáž hráze). Prosím o aktivní ochranu hráze a podpoření jejího rozvinutí porodní asistentkou.
 • Ráda bych nechala vytlačovací fázi volný průběh bez časových limitů. Nepřeji si použití kleští, pokud to nebude opravdu nutné.
 1. Třetí doba porodní:
 • Ihned po porodu si přeji miminko položit na své břicho a až po úplném dotepání pupečníku nechat přestřihnutí na otci (bude-li se na to cítit). Miminko si přeji v první fázi pouze lehce osušit a přikrýt.
 • Velice ocením, pokud Apgarové skóre a jiná nutná vyšetření budou prováděna na mém břiše.
 • Vážení miminka může počkat 1–2 hodiny po porodu, měření bych ráda odložila až na dobu kdy budeme opouštět nemocnici.
 • Upřednostňuji přirozené odloučení placenty, bez podpory medikamentů (oxytocin), pouze povzbuzené sáním miminka.
 • Nepřeji si vycévkování. Ocenila bych dostatek času na vlastní pokusy o vymočení.
 • Rádi bychom měli možnost u porodu fotografovat.
 1. Ošetřování miminka:
 • Přeji si, aby všechna vyšetření miminka byla prováděna pouze v přítomnosti jednoho z rodičů.
 • Chtěla bych miminko výhradně kojit, proto pokud to nebude bezpodmínečně nutné, nepřeji si dítě dokrmovat. Ráda požádám o pomoc při kojení.
 • Velmi mi záleží na tom, abych měla miminko po celou dobu hospitalizace u sebe. Nepřeji si dítě odnést na novorozenecké oddělení ani po porodu, pokud to nebude nezbytné, nebo pokud nebudu natolik vyčerpaná, že o to sama nepožádám.
 • Prosím o plný rooming-in, nejlépe nadstandard.
 1. Komplikace u porodu:
 • Jsem výhradně proti císařskému řezu. Když bude nezbytně nutný, dávám přednost epiduralu místo celkové narkózy. Přeji si aby dítě dostal prvně otec a byl se mnou po celou dobu operace.
 • Chtěla bych být předem informována o všech zákrocích tak, abych se mohla podílet (popřípadě otec dítěte) na rozhodování o dalším postupu.
 • Na JIP si přeji zůstat jen po nezbytně nutnou dobu a už tam se pokoušet o kojení.

Podpisy obou rodičů         …………………………           …………………………

 

Můžete se také podívat do našeho e-shopu, máme tam pár praktických pomůcek pro těhotné, které se můžou hodit.

3.8/5 - (9 votes)

ON-LINE KURZ PRŮVODCE RODIČOVSTVÍM

Podívejte se na speciálně natočený
 kurz Evy Kiedroňové
podle osnovy živého turné.

 

Komentáře