Kompletní průvodce plánováním porodu: Jak si připravit ideální porodní plán

Porod je jednou z nejzásadnějších událostí v životě každé ženy. Může být plný radosti, ale i nečekaných situací. Proto je dobré mít připravený porodní plán, který pomůže očekávající matce vytvořit si přehled o svých přáních a informacích týkajících se porodu. V tomto článku vám ukážeme, jak přistoupit k plánování tohoto krásného okamžiku, na co nezapomenout a jak se dohodnout se zdravotnickým personálem.

Základní kroky k přípravě porodního plánu

Porodní plán by měla budoucí matka sepisovat nejlépe mezi 34. a 36. týdnem těhotenství. Jedná se o dokument, který obsahuje vaše preference o průběhu porodu, zahrnující pozice při porodu, bolesti, využití epidurální analgezie, přístup k epiziotomii, odpoutání pupeční šňůry, kojení a mnoho dalších aspektů.

Jak navázat s porodníkem otevřený dialog

Vzájemná komunikace s porodníkem je klíčová. Měli byste se o svém plánu s lékařem podrobně pobavit a vyslechnout jeho odborné názory. Porodník vám vysvětlí, které body vašeho plánu jsou reálně splnitelné a na co se připravit v případě neočekávaných situací.

Části porodního plánu

 • Pozice při porodu: Zda si přejete roditi v sedě, na porodní stoličce, či preferujete ležat. Je vhodné i často měnit polohy, dokud nenajdete tu nejlepší pro vás.
 • Řízení bolesti: Rozhodnutí o využití epidurální analgezie či jiných metod zmírnění bolesti.
 • Epiziotomie (nástřih hráze): Váš postoj k preventivní či nutné epiziotomii.
 • Odpoutání pupeční šňůry: Kdy si přejete, aby byla pupeční šňůra přestřihnutá.
 • První kontakt s novorozencem: Zda chcete, aby bylo dítě položené na břicho hned po narození nebo zda má být nejprve ošetřené.
 • Kojení: Vaše přání ohledně kojení a umělé výživy novorozence.
 • Pobyt v nemocnici: Kolik času byste chtěli strávit v nemocnici po porodu a zda preferujete, aby bylo dítě stále u vás.
 • Osobní přístupy: Použití hudby, fotografii, filmování nebo rituály po narození dítěte.

Důležitost flexibilního plánu

Jak ale upozorňuje MUDr. Jana Contreras Šklíbová, odborník na gynekologii a porodnictví, plán je dobré mít, ale vždy je důležité zůstat flexibilní a v případě potřeby se přizpůsobit situaci. Každý porod je jedinečný a nepředvídatelný, a proto by se porodní plán měl chápat spíše jako průvodce, než striktní scénář.

Jak se vyvarovat konfliktům

Je důležité, aby očekávající matky nevnímaly porodní plán jako absolutní požadavky, které musí být za každou cenu dodrženy. Toto může vést k interpersonálním konfliktům nebo dokonce k ohrožení zdraví matky či dítěte. Důležitá je otevřená komunikace a vzájemná důvěra mezi matkou a porodníkem.

Odpovědi na nejčastější otázky

 • Jak má vypadat porodní plán? V plánu by měly být zohledněny osobní preference a potřeby, jasně a stručně formulované.
 • Co zahrnout do porodního plánu? Detailní představy o pozici při porodu, bolestivost a její řízení, péči o novorozence a další specifické přání.
 • Jak si usnadnit porod? Informace a příprava jsou klíčem. O tom, co vše porod obnáší a jaké máte možnosti, se poraďte se svým porodníkem a přizpůsobte svůj plán vašim potřebám.

Porodní plán je nástrojem komunikace mezi vami a zdravotnickým personálem. Je důležité, aby se stal vaším společníkem na této jedinečné cestě k přivítání nového života, nikoli zdrojem napětí. Pamatujte, že každý porod je příběh sám o sobě a vy jste jeho hlavní hrdinkou. Mějte na paměti, že flexibilita a důvěra v profesionály, kteří vás budou během porodu doprovázet, jsou klíčové pro pozitivní porodní zážitek.

Jak zahrnout preference ohledně epidurální analgezie

V porodním plánu je důležité specifikovat, zda si přejete využít epidurální analgezii pro zmírnění bolesti. Rozhodnutí by mělo být zváženo pečlivě a v ideálním případě po konzultaci s anesteziologem. Pokud se rozhodnete pro epidurál, uveďte to do plánu a diskutujte o možných rizicích a očekávání s lékařem.

Výběr správného času pro odpojení pupeční šňůry

Doba odpojení pupeční šňůry může mít vliv na zdraví novorozence. Odložené odstřižení pupeční šňůry, často doporučované pro zlepšení železové zásoby dítěte, může být jedním z bodů vašeho porodního plánu. Je důležité si tuto preferenci předem promyslet a projednat s porodníkem.

Podpora kojení a alternativy

V porodním plánu by neměly chybět informace o vašem přání kojit, a to nejlépe ihned po porodu. Pokud existují specifické důvody pro využití umělého mléka, je potřeba o tom také informovat. V neposlední řadě je nutné zvážit plán péče o dítě v případě, že byste nemohla zdravotně kojit.

Osobní pohoda během porodu

Vaše psychická pohoda je během porodu velmi důležitá, a proto byste měli zvážit, co vám může pomoci udržet klidnou a pozitivní mysl. Může to být oblíbená hudba, aromaterapie nebo přítomnost blízké osoby. Tyto preference by měly být součástí vašeho porodního plánu.

Závěrečná slova

Vytvoření porodního plánu je proces, který byste měli brát jako příležitost vyjasnit si vaše představy a přání. Je však nutné mít na paměti, že porod je dynamický proces a je třeba být připraveni na různé situace, které se mohou od plánu odchýlit.

Porodní plán by měl být živým dokumentem, který je možné během porodu upravit v závislosti na aktuálním zdravotním stavu a potřebách matky i dítěte. Ústředním motivem by měla být spolupráce a vzájemná důvěra mezi matkou, jejím partnerem a zdravotnickým personálem, abyste společně dosáhli co nejpozitivnějšího porodního zážitku.

Pamatujte, že vaše bezpečí a zdravotní pohoda jsou na prvním místě, a vaši zdravotníci jsou zde, aby vám poskytli podporu a péči v této významné životní etapě. Vše je o komunikaci a správném vyvážení vašich přání a reality porodního procesu.

Nyní, když jste si získali ucelenější představu o tom, co by měl váš porodní plán obsahovat, je důležité začít dialog s vašimi porodními asistenty. Nezapomeňte, že toto je vaše cesta a příprava na jednu z nejkrásnějších změn ve vašem životě.

Jak efektivně komunikovat váš porodní plán

Efektivní komunikace s týmem zdravotnických pracovníků je zásadní pro to, aby váš porod proběhl co nejvíce podle vašich představ. Vždy mějte na paměti, že lékaři a porodní sestry jsou vašimi spojenci a jejich hlavním cílem je zajistit, aby porod proběhl bezpečně a co nejpohodlněji pro vás i vaše dítě.

Sdílení plánu s týmem

Vaši porodní asistenty seznámte s vaším plánem včas – nejlépe během předporodních návštěv. Berte v potaz, že nemusíte mít možnost diskutovat všechny detaily během porodu, kdy se mohou objevit různé naléhavé situace.

Připravte si otázky

Nechte si prostor pro dotazy. Máte-li obavy nebo pochybnosti o určitém bodu porodního plánu, zeptejte se. Profesionální tým je zde, aby vás informoval a navodil pocit bezpečí.

Flexibilita a porozumění

Je důležité pochopit, že některé situace nemůžete ovlivnit. Mějte otevřenou mysl a buďte připraveni na kompromisy, pokud to bude ve prospěch vašeho zdraví a zdraví dítěte.

Co dělat, když se věci nevyvíjejí podle plánu

Porodní plán slouží jako ideální výchozí bod, ale někdy se situace může vyvinout jinak, než jak jste očekávali. Přizpůsobení se může být náročné, ale emocionální pružnost a důvěra v zkušenosti zdravotnického personálu vám pomohou.

Hledání kompromisu

Pokud se ocitnete ve situaci, kdy musíte ustoupit od svého původního plánu, je důležité aktivně se účastnit hledání alternativních řešení, která budou bezpečná a vhodná pro vás i vaše dítě.

Psychická podpora

Najděte si osobu, která bude během porodu vaší emocionální oporou a pomůže vám zůstat klidnou a soustředěnou, ať už je to partner, přítel nebo doula. Důvěra v osobu, která vám může poskytovat morální podporu, je v tak zásadním životním okamžiku nenahraditelná.

Po porodu: Péče o sebe a vaše dítě

Jakmile je vaše dítě na světě, vaše cesta ještě nekončí. Porodní plán by měl zahrnovat i období po porodu – peči o sebe a vaše dítě. Přemýšlejte o tom, jak chcete, aby první hodiny a dny s vaším dítětem vypadaly.

Udržení kontaktu s dítětem

Pokud je to možné, preferujte tzv. kožní kontakt (kangaroo care), který podporuje vazbu mezi vámi a dítětem a může být zahrnut ve vašem porodním plánu.

Péče o novorozence v nemocnici

Zvažte možnosti a informujte se o protokolech nemocnice ohledně péče o novorozence, například o zdravotních prohlídkách a očkováních ihned po porodu.

Aftercare pro matku

Uvědomte si, že péče o sebe po porodu je stejně důležitá. Ptejte se na možnosti rekonvalescence, péči o nástřih nebo poranění z porodu a na podporu při jakýchkoli rozcházecích břišní stěny nebo bekénovém dna.

Závěrem

Porodní plán je mimořádným nástrojem, jenž vám pomůže artikulovat vaše přání a zajistit, abyste se cítila během porodu co nejlépe informovaná a v bezpečí. Všechno však vždy postavte v kontextu s tím, co je nejlepší pro vaše zdraví a zdraví vašeho dítěte. Důvěřujte zdravotníkům a buďte otevření jakékoliv změně plánu v závislosti na okolnostech, které se mohou během porodu objevit. Vaše bezpečnost a pohoda jsou na prvním místě – a s dobře promyšleným porodním plánem, který nechává prostor pro flexibilitu, vám nic nebrání v tom prožít porod jako krásné a povzbudivé období.

Přírodní proces jako porod se do detailu naplánovat nedá. Přesto je důležité si svůj porodní plán připravit. Porodní plán je vlastně jakýsi soupis přání, jak by měl náš porod ideálně probíhat. Když se žena na svůj porod připraví, zbaví se strachu z neznámého a bude lépe schopna komunikace se zdravotníky. I pro ně je informovaná rodička přínosem a porodní plán dobrým komunikačním nástrojem.

Než začnete sepisovat svůj porodní plán, snažte se získat co možná nejvíce informací o tom, v čem si nejste jistá. Běžte na předporodní kurz a poraďte se o všem se svým gynekologem. Můžete si promluvit také s maminkami, které už mají porod za sebou – zjistěte, co si napsaly do svých porodních plánů ony a jak to nakonec všechno fungovalo.

Důležitý je i názor vašeho partnera – nezapomeňte, že by měl být o vašich požadavcích a názorech informován a měl by vědět, co od něj budete v době kolem porodu očekávat.

porodní plán 1

Je třeba se zamyslet:

Co považuji za bezpečí během porodu? PROČ?

Čeho se konkrétně ve spojení s porodem obávám? PROČ?

Jaké místo bude pro můj porod ideální? PROČ?

Kdo by měl o mě v průběhu porodu pečovat a koho chci mít u sebe jako doprovod? PROČ?

Nezapomínejme, že porodní plán je naše představa ideálu. V 36. týdnu těhotenství je vhodné to začít řešit. K porodu samému bychom měly přistupovat otevřeně, s klidem a vědomím, že jsme pro jeho zdárný průběh udělaly vše. Možná bude nakonec probíhat trochu jinak, než jsme čekaly. I náhoda by měla mít v našem porodním plánu svůj prostor.

Ukázka, jak může takový porodní plán vypadat:

PORODNÍ PLÁN

Důležité údaje:

Osobní údaje matky:

Jméno:

Adresa:

Rodné číslo:

Telefon:

Zdravotní pojišťovna:

Osobní údaje otce:

Jméno:

Adresa:

Rodné číslo:

Telefon:

Další údaje:

Termín porodu:

Gynekolog:

Dětský lékař:

Jména pro miminko:

Kontaktní telefony:

Vzkaz personálu nemocnice:

Prosím o vlídné a nedirektivní jednání se mnou, i otcem dítěte. Rádi bychom vždy předem věděli co se bude dít a proč, v případě komplikací dvojnásob.

Pokud se v době porodu (všech jeho fázích) nevyskytnou stavy vážného ohrožení zdraví mého, nebo dítěte, přála bych si, aby zdravotní personál respektoval uvedené body. V případě komplikací se budu řídit pokyny ošetřujícího personálu, dostane-li se mi náležitého vysvětlení.

Personálu porodnice předem děkuji za pochopení, ochotu a trpělivost.

 1. Příprava na porod:

 • Klystýr i holení si zabezpečím sama doma. Pokud to z nějakého důvodu nestihnu, holení si nepřeji a klystýr jen když to bude opravdu nutné, popř. Yal.
 1. Kdo bude přítomen u porodu:

 • Velmi mi záleží na tom, aby byl otec dítěte neustále se mnou (ve všech fázích porodu). Protože jsem prvorodička, nepřeji si přítomnost studentů medicíny a zdravotních škol. Preferuji porod přirozený s porodní asistentkou.
 1. Respektování intimity:

 • Ocenila bych, respektování intimity ve všech porodních fázích, tlumené světlo a co nejmenší hluk.
 • Budu ráda, pokud počet vaginálních vyšetření a délka a počet monitorování, budou snížena na minimum.
 1. První doba porodní:

 • Chtěla bych mít možnost volně se pohybovat, co nejméně připoutaná k přístrojům, využívat sprchu i pomůcky (balón, meditační hudbu, vonné svíčky…).
 • Přeji si mít možnost volně pít i jíst. Prosím personál porodnice o upozornění na otevření na 4–5 cm (mám s sebou speciální bylinkový čaj, který musím v této době vypít).
 • Ráda bych měla přirozený porod, pokračující svým vlastním tempem, z tohoto důvodu si nepřejí žádné způsoby urychlování porodu (protržení blan, oxytocin…), pokud nenastane vážný medicinský důvod.
 1. Druhá doba porodní:

 • Přeji si mít možnost volby a střídání poloh pro vypuzovací fázi (v polodřepu, v kleku, na porodní stoličce, v polosedu…).
 • Nepřeji si podávání jakýchkoli tišících léků, (pouze přírodních – homeopatika, masáže…). Při velmi dlouhém a náročném porodu, preferuji nízkou dávku epidurální anestezie (tzv. chodící epidurál), abych si odpočinula, a to jen pokud o to sama požádám.
 • Jsem zásadně proti preventivnímu nástřihu hráze, pokud zjevně nehrozí větší poranění nebo pokud to nebude nutné pro bezpečnost miminka (prováděla jsem pravidelnou masáž hráze). Prosím o aktivní ochranu hráze a podpoření jejího rozvinutí porodní asistentkou.
 • Ráda bych nechala vytlačovací fázi volný průběh bez časových limitů. Nepřeji si použití kleští, pokud to nebude opravdu nutné.
 1. Třetí doba porodní:

 • Ihned po porodu si přeji miminko položit na své břicho a až po úplném dotepání pupečníku nechat přestřihnutí na otci (bude-li se na to cítit). Miminko si přeji v první fázi pouze lehce osušit a přikrýt.
 • Velice ocením, pokud Apgarové skóre a jiná nutná vyšetření budou prováděna na mém břiše.
 • Vážení miminka může počkat 1–2 hodiny po porodu, měření bych ráda odložila až na dobu kdy budeme opouštět nemocnici.
 • Upřednostňuji přirozené odloučení placenty, bez podpory medikamentů (oxytocin), pouze povzbuzené sáním miminka.
 • Nepřeji si vycévkování. Ocenila bych dostatek času na vlastní pokusy o vymočení.
 • Rádi bychom měli možnost u porodu fotografovat.
 1. Ošetřování miminka:

 • Přeji si, aby všechna vyšetření miminka byla prováděna pouze v přítomnosti jednoho z rodičů.
 • Chtěla bych miminko výhradně kojit, proto pokud to nebude bezpodmínečně nutné, nepřeji si dítě dokrmovat. Ráda požádám o pomoc při kojení.
 • Velmi mi záleží na tom, abych měla miminko po celou dobu hospitalizace u sebe. Nepřeji si dítě odnést na novorozenecké oddělení ani po porodu, pokud to nebude nezbytné, nebo pokud nebudu natolik vyčerpaná, že o to sama nepožádám.
 • Prosím o plný rooming-in, nejlépe nadstandard.
 1. Komplikace u porodu:

 • Jsem výhradně proti císařskému řezu. Když bude nezbytně nutný, dávám přednost epiduralu místo celkové narkózy. Přeji si aby dítě dostal prvně otec a byl se mnou po celou dobu operace.
 • Chtěla bych být předem informována o všech zákrocích tak, abych se mohla podílet (popřípadě otec dítěte) na rozhodování o dalším postupu.
 • Na JIP si přeji zůstat jen po nezbytně nutnou dobu a už tam se pokoušet o kojení.

Podpisy obou rodičů         …………………………           …………………………

Můžete se také podívat do našeho e-shopu, máme tam pár praktických pomůcek pro těhotné, které se můžou hodit.

3.5/5 - 13 hodnocení
Je autorkou unikátní metody péče o dítě a rozvoje kojence v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Zakladatelkou kojeneckého plavání v ČR i SR a majitelkou baby clubů Kenny. Již 40 let pomáhá rodičům s nejmenšími dětmi, a to formou programů, přednášek, knih i online kurzů.

ON-LINE KURZ PRŮVODCE RODIČOVSTVÍM

Podívejte se na průvodce nejdůležitějším obdobím života dítěte, od porodu, do jednoho roku.

Komentáře